A valódi viták otthona

Reflektor

Száz kérdés Paks 2-ről

2017. április 01. - GottmayerLea

cover_paksi-paktum_1280x474-1024x379.jpg

 1. Szükség van-e Magyarországon jelenleg 2400 MW-nyi új alaperőművi kapacitásra?

 2. Bizonyított tény-e, hogy a szükséges kapacitást a legolcsóbban atomerőművi blokkok építésével lehet biztosítani?
 3. Elvégezte-e a kormány a vizsgálatokat a kapacitás szükségességének, illetve az atomerőmű-bővítés célszerűségének bizonyítására?
 4. Hozzáférhetőek-e a vonatkozó vizsgálati eredmények?
 5. Sikerült-e meggyőzni az EU-t arról, hogy a tervezett két új paksi reaktorblokk az ott termelt áram értékesítés révén a piaci áramárakból megtérül?
 6. Miért biztosít a kormány versenyelőnyt az atomenergiának a megújuló energiaforrások adminisztratív korlátozásával?
 7. Meg lehetne-e takarítani Magyarországon annyi energiát a lakóépületek energiahatékonyságának növekedésével, hogy ne legyen szükség új atomerőmű építésére, ahogyan egy Századvég-tanulmány állítja?
 8. Minek lenne nagyobb és területileg differenciáltabb gazdaságfejlesztő hatása: egy atomerőmű-bővítésnek, vagy az összes magyar lakás energetikai felújításának?
 9. Melyik programot lehetne jelentős részben az EU-val finanszíroztatni, azt atomerőmű-bővítést, vagy az össze magyarországi otthon energetikai felújítását?
 10. Miért titkosak a paksi bővítés ún. végrehajtási megállapodásai?
 11. Mi lesz a sorsa a Paks II-ben keletkező nagy aktivitású radioaktív hulladéknak?
 12. Szerepet játszott-e a Rothschild-csoport valamely érdekeltsége a bővítési projekt tető alá hozásában?
 13. Miért titkosak a kormánynak a Rothschild-csoport érdekeltségével a paksi bővítés ügyében kötött szerződései?
 14. Miért nem tartalmazza a bővítési beruházás környezetvédelmi engedélye a két új reaktorblokk közötti területre felépíteni tervezett ideiglenes atomhulladék-tárolót?
 15. Megoldható lesz-e minden időjárási szituációban a párhuzamosan működő hat paksi reaktorblokk friss vizes hűtése a Duna segítségével?
 16. Miért javasolták a szakértők a Teller- és a Lévai projekt során, hogy a tervezők ne a friss vizes hűtést használják?
 17. Megoldható lesz-e tartósan alacsony vízállás esetén, hogy a blokkok egy részét ne kelljen visszaterhelni a hűtési kapacitás elégtelensége, vagy a környezetvédelmi küszöbértékek betartása, a Duna hőterhelésének korlátozása érdekében?
 18. Amennyiben a blokkokat rendszeresen visszaterhelik, elérhető lesz-e a 92 százalékos kihasználtság, amire a megtérülési számítások épülnek?
 19. Képes lesz-e felvenni a magyar villamosenergia-rendszer fogyasztói oldala a hat blokk párhuzamos működése idején az éjszakai időszakban az erőmű 92 százalékos kihasználtságával termelt zsinóráramot?
 20. Amennyiben a pillanatnyi piaci igényekhez csak a blokk(ok) visszaterhelésével lehet alkalmazkodni, elérhető lesz-e a 92 százalékos kihasználtság, amire a megtérülési számítások épülnek?
 21. Ki fizeti a költségtúllépést, ha az erőművi beruházás nem fér bele a 12,5 milliárd eurós keretbe?
 22. Volt-e ebben az évszázadban olyan atomerőművi beruházás Európában, ami a tervezett idő- és költségkereten belül valósult meg?
 23. Épített-e olyan atomerőművet a Roszatom a XXI. században, amely a tervezett idő- és költségkereten belül valósult meg?
 24. Igénybe vette-e az Orbán-kormány olyan lobbista közreműködését a paksi bővítési megállapodás uniós elfogadtatásához, aki nem szerepel az Európai Bizottság lobbijegyzékében? 
 25. Miért titkos a 2003-as paksi reaktorbaleset kárainak összege, illetve a kárfelelősség rendezésének módja és finanszírozója?
 26. Van-e jogi lehetőség a Pakson termelődő nagy aktivitású nukleáris hulladék Oroszországba szállítására?
 27. Rendelkezik-e Magyarország a nagy aktivitású nukleáris hulladék végleges elhelyezésére alkalmas tárolóval? 
 28. Rendelkezik-e a világ bármely országa a nagy aktivitású nukleáris hulladék végleges elhelyezésére alkalmas tárolóval? 
 29. Miért nem nyilvánosak a Paks II projektcég szerződései?
 30. Van-e tényleges lehetősége Magyarországnak a paksi bővítés céljaira leszerződött orosz hitel piaci hitelkonstrukcióval történő kiváltására?
 31. Mi Vlagyimir Putyin elnöknek a Budapesten idén februárban ismertetett álláspontja a paksi bővítés céljaira leszerződött orosz hitel piaci hitelkonstrukcióval történő kiváltására?
 32. Megtörtént-e az új atomerőmű szükségességének és alternatívájának bemutatása a parlament előtt a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának állásfoglalását követően?
 33. Megtörtént-e a tervezett bővítés összes költségének és várható megtérülésének bemutatása a kormány részéről a parlament előtt?
 34. Ismeri-e a magyar parlament a tervezett bővítés ún. megvalósítási megállapodásait, vagyis azokat a szerződéseket, amelyek alapján a beruházás megvalósul?
 35. Van-e a kiemelt kockázatú paksi bővítési beruházásnak nyilvánosan megismerhető korrupciócsökkentési stratégiája?
 36. Felülreprezentált volt-e a kormánypárti média a Paks II projektcég és a paksi bővítés eddigi kommunikációs költései során?
 37. Létezik-e olyan szakmai érvekkel igazolható reklámstratégia, amely szerint egy állami finanszírozásban megvalósuló beruházást a nyomtatott sajtón belül érdemes kizárólag a kormánypárti média kis példányszámú, nem auditált lapjaiban hirdetni?
 38. Miért helyezkedett a magyar energetikai szakma a paksi bővítés előkészítése során, hogy a projektről nemzetközi tendert kell kiírni, megversenyeztetve a technológiákat és a szállítókat?
 39. Megtörtént-e a szakma által szükségesnek tartott beruházási tender kiírása?
 40. Volt-e az előkészítés során szakmai érv amellett, hogy érdemes a régi és az új paksi blokkokat párhuzamosan üzemeltetni?
 41. Mennyivel drágítják meg a projektet azok a csatlakozó beruházások, amelyekre kizárólag a régi és az új blokkok párhuzamos üzeme miatt van szükség?
 42. Szerepelnek-e a tervezett bővítés 12,5 milliárd eurós költségében olyan csatlakozó beruházások, mint a jogszabályok alapján kötelezően létesítendő tartalék erőművi kapacitás, vagy a Paksról kiinduló nagyfeszültségű áramhálózat fejlesztése?
 43. Ezeket a beruházásokat milyen forrásból kívánja fedezni a kormány?
 44. Volt-e parlamenti felhatalmazása Orbán Viktornak 2014 januárjában a paksi bővítési szerződés aláírására?
 45. Felhatalmazásnak tekinthető-e az a parlamenti határozat, amely szerint az országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulást ad a bővítést előkészítő tevékenység megkezdéséhez?
 46. Született-e kormánydöntés Orbán Viktor 2014. januári moszkvai útja előtt az orosz-magyar bővítési megállapodás aláírásáról?
 47. Mekkora a legmagasabb kifizethető kártérítés a paksi atomerőmű felelősségbiztosítása alapján?
 48. Nagyobb volt-e a 2003-as reaktorbaleset során keletkezett kár, mint az erőmű biztosítója által kifizetett kártérítés?
 49. Van-e Oroszországnak az uniós szabványoknak megfelelő nagy aktivitású atomhulladék-tárolója?
 50. Támogatja-e a magyar lakosság többsége a Pakstól és a kormánytól független közvélemény-kutatások szerint a tervezett paksi bővítést? 
 51. Csökken vagy nő-e a 2010-es évtizedben Európában a nukleáris energiatermelés aránya? Nagyobb-e a Magyarországgal szomszédos országokban 2010 óta beépített megújulós energiatermelő kapacitás annál a 2400 megawattnál, amit az új paksi atomerőműbe kívánnak beépíteni?
 52. Mikor adtak ki engedélyt Magyarországon utoljára új szélerőmű építésére?
 53. Kell-e környezetvédelmi termékdíjat fizetni Magyarországon – a napelemekhez és a hőszivattyúkhoz hasonlóan – a használat után kiemelten veszélyes sugárzó hulladékká váló atomerőművi alkatrészekért és részegységekért?
 54. Van-e a kommunista múltra visszavezethető ötágú vörös csillag a paksi tervdokumentáció bármely iratán, illetve a Paksra beszállított vagy beszállítandó alkatrészeken és berendezéseken?
 55. Fellép-e a kormány (a sörügyhöz hasonló következetességgel) a paksi tervdokumentáció bármely iratán, illetve a Paksra beszállított vagy beszállítandó alkatrészeken és berendezéseken feltüntetett vörös csillagok eltávolításáért?
 56. Van-e olyan energiaügyi szakértő Magyarországon, aki semmilyen formában és konstrukcióban nem nap pénzt a paksi atomerőműtől, a tulajdonos MVM-től vagy a kormánytól, és jó ötletnek tartja a verseny nélkül odaítélt, orosz részvételű paksi bővítést?
 57. Átesett-e nemzetbiztonsági átvilágításon minden olyan lobbista és külső szakértő, akinek a kormány a rendelkezésére bocsátja a parlamenti képviselők elől elzárt paksi szerződéseket?
 58. Mennyi pénzt kerestek eddig Habony Árpád érdekeltségei a paksi bővítéshez köthetően?
 59. Mennyi pénzt kerestek eddig a Tiborcz Istvánhoz, a kormányfő vejéhez köthető érdekeltségek a paksi bővítéshez köthetően?
 60. Miért van telephelye az egyik legsikeresebb, Tiborcz Istvánhoz köthető építőipari cégnek a paksi atomerőmű területén?
 61. Mennyi pénzt kerestek eddig Mészáros Lőrinc érdekeltségei a paksi bővítéshez köthetően?
 62. Mennyi pénzt kerestek eddig Garancsi István érdekeltségei a paksi bővítéshez köthetően?
 63. Mikor szerepelt utoljára a köztelevízióban atomkritikus szakértő?
 64. Mikor szerepelt utoljára a közrádióban atomkritikus szakértő?
 65. Mekkora a közmédiában megszólaltatott atompárti és atomkritikus vélemények egymáshoz viszonyított aránya?
 66. Mennyi pénzt költött eddig a kormány a paksi bővítés uniós elfogadtatásával kapcsolatos lobbitevékenységre?
 67. Szerepet játszott-e a bővítési megállapodás tető alá hozásában Kocsis István, aki a szocialista kormányzati időszakban a paksi atomerőmű vezetője volt, majd jogi eljárás indult ellene az atomerőműben tulajdonos MVM megkárosításának gyanúja miatt?
 68. Folyik-e környezetvédelmi eljárás a paksi bővítéssel kapcsolatban az Európai Bizottság előtt?
 69. Lezárult-e az összes eljárás Brüsszelben a paksi bővítéssel kapcsolatban?
 70. Indult-e, vagy a kormány tudomása szerint indul-e jogi eljárás az Európai Bíróság előtt a paksi bővítéssel kapcsolatban?
 71. Hozhat-e olyan döntést az Európai Bíróság, amely miatt a bővítési beruházást le kell állítani?
 72. Ki viseli annak pénzügyi kockázatát, ha az Európai Bíróság döntése miatt a bővítési beruházást le kell állítani?
 73. Amennyiben Magyarország exportálni szeretné a Paks II-ben termelt áramot, keresztülszállíthatja-e az atomerőműből származó árammennyiséget Ausztrián?
 74. Százalékban kifejezve mekkora a magyar gazdaság energiaimport-függősége Oroszországtól?
 75. Alkalmas-e az Oroszországtól való energiaimport-függőség csökkentésére egy orosz pénzből, orosz technológiával, orosz kivitelezésben épülő, orosz üzemanyagot használó atomerőmű?
 76. Beilleszthető lenne-e a kormány szerint a magyar energiarendszerbe egy nem orosz gyártású atomerőmű?
 77. A paksi bővítés előkészítő tanulmányai szerint beilleszthető-e magyar energiarendszerbe egy nem orosz gyártású atomerőmű?
 78. Miért javasolták a bővítés szakmai előkészítői a kormánynak egy nemzetközi tender kiírását, a szállítók és a technológiák megversenyeztetését, ha a magyar energiarendszerbe csak egy orosz technológiájú atomerőmű építhető be?
 79. Miért állította azt a magyar kormány az Európai Bizottságnak átadott dokumentációkban, hogy a magyar energiarendszerbe csak egy orosz technológiájú atomerőmű építhető be?
 80. Reálisan mennyi új munkahelyet remél a kormány – és milyen időtávban – a paksi bővítésből?
 81. Miért nyilatkoztak úgy a szakértők a paksi bővítés előkészítése során, hogy a bővítési beruházástól reálisan csak 2-3 ezer új munkahely remélhető?
 82. Miért nyilatkoztak úgy a szakértők a paksi bővítés előkészítése során, hogy a bővítési beruházástól remélhető munkahelyek jelentős részét a speciális szakértelem szükségessége miatt külföldi munkavállalók fogják betölteni?
 83. Van-e olyan forgatókönyv a magyar energiastratégiában, amely nem számol a paksi bővítéssel?
 84. Miért állítja azt a kormány, hogy az elfogadott energiastratégia szerint kénytelen megvalósítani a paksi bővítést?
 85. Milyen energiaforrásból származik a legolcsóbban termelt áram Magyarországon?
 86. Miért állítja azt a kormány, hogy Magyarországon a legolcsóbban termelt áram a paksi atomerőműből származik? 
 87. Mi a teendő akkor, ha a nemzetközi piacokról beszerezhető áram olcsóbb, mint amennyiért a magyar erőművek termelnek?
 88. Mit tesz a kormány akkor, ha a nemzetközi piacokról beszerezhető áram tartósan olcsóbb lesz, mint amennyiért Paks II. termel?
 89. Lesz-e technikai lehetősége Oroszországnak beleavatkozni Paks II. üzemeltetésébe?
 90. Van-e technikai lehetősége Oroszországnak beleavatkozni a paksi atomerőmű üzemeltetésébe?
 91. Egyetért-e a kormány azzal, hogy ilyen fajsúlyú kérdésben csak népszavazáson lehessen döntést hozni? 
 92. Miért nem szerepelt az elmúlt öt évben egyetlen a kormány által kezdeményezett Nemzeti Konzultáció kérdései között a paksi beruházás? 
 93. Vizsgálták-e a magyar titkosszolgálatok, hogy Oroszország próbált-e bármilyen eszközzel befolyásolni a magyar döntéshozókat a paksi szerződés álírása érdekében? 
 94. Vannak-e arra vonatkozó háttérszámítások, hogy a jelenlegi viszonyok mellett az orosz vagy a piaci hitel számít-e Magyarország szempontjából kedvezőnek? 
 95. Hozott-e hivatalos döntést arról a kormány, hogy a csökkenő kamatfelárak ellenére kitart az orosz hitel mellett? 
 96. Hozott-e hivatalos döntést arról a kormány, hogy a beruházás mekkora részét kívánja orosz állami hitelből finanszírozni? 
 97. Vizsgálat-e a kormány, hogy milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelent az új blokkok megépítése? 
 98. Vizsgálta-e a kormány, hogy mennyiben növeli az ország sebezhetőségét az új blokkok megépítése? 
 99. Kért-e tájékoztatást a kormány a paksi beruházás mintájául szolgáló Roszatom által épített blokkok üzemzavarairól? 
 100. A többszáz megválaszolatlan kérdés és a valódi felhatalmazás ellenére a kormány miért döntött a paksi beruházás megvalósítása mellett?

 

A kép forrása: Energiaklub

 

Te követed már a Reflektort a Facebookon? Nem! Akkor ITT most megteheted! Köszönjük!

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://reflektor.blog.hu/api/trackback/id/tr5312393667

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Paksi atomerőmű egy elavult gőzgép 2017.04.02. 17:21:55

  Paksi atomerőmű azért alapjaiban véve egy nagyon elavult technológia. Nem is lehet már ésszerű, csak kamu érvekkel lobbizni a bővítéséért. Gondolj csak bele! Gyakorlatilag egy gőzgép. Nem ártana fejlődni. Jobb és okosabb lenne az arra szánt pénzt és...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 09:47:58

@EU zászlót mindenhova!: "Mit javasolsz Paks-2 helyett?"

Semmit.

Az értelmetlen pénzszórás helyett meg az okos befektetéseket javaslom.

"geotermikus mániád"

Mire gondolsz?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 09:49:01

@EU zászlót mindenhova!:

"Mit javasolsz Paks-2 helyett?"

Nap- és szélerőveket, mi mást. Meg importált áramot.

Pipas 2017.04.03. 09:49:51

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "Ha szerinted igazam volt, akkor e véleményedet zseniálisan sikerült titkolnod. "

Atom triviális valószínűségszámítási péda volt, triviális, hogy a csávó marhaságokat beszélt. Erre írtam az orosz rulettet példának. De jó, minél többet játszok annál kiseb az esélye, hogy egy kört elbukok. :D

EU zászlót mindenhova! 2017.04.03. 09:49:54

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: Miért miért? Hogy tárolni tudják a fölös energiát. egyszer valahol valaki kiszámolta, hogy egyetlen családi házhoz úgy 10-15 tonna aksi kellene ehhez, kurva sok pénzért.
Paks-2-nél nem lesz fölös energia, hisz kapacitása nagyjából a ország mélyvölgyi fogyasztásával egyezik meg..

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 09:51:20

@EU zászlót mindenhova!: A geotermikus energiával kapcsolatos rettegésedet ezzel gyógyíthatod:

"A geotermikus fűtési rendszer két önálló körből tevődik össze.

Az egyik kör: 2.014 m talpmélységű termálkút, amelyből télen 60 m3, nyáron 25 m3 80 oC-os fűtővizet vételeznek óránként. A Kórház és az azt követő intézmények hőellátása teljes egészében termálenergiából történik.

A kör végpontja a városi strandfürdő területén van, ahol az ideérkező 40-45 oC hőmérsékletű, többször lefűtött közeg a strandfürdő nyitott 50 m-es úszómedence vizének 27 oC-os hőfoktartását biztosítja egy lemezes hőcserélőn keresztül. Az innen visszatérő 27-30 oC-os termálközeg szükség esetén „besegít” a fürdő termálvizes medencéjének vízutánpótlásába, míg a fennmaradó mennyiség az itt telepített

1.685 m talpmélységű visszasajtolókútban nyer elhelyezést.

A másik kör: 2.300 m talpmélységű termálkút, amelyből télen 60 m3, nyáron 10 m3 86 oC-os fűtővizet vételeznek óránként. Feladata a lakótelep 600 lakásának hőigény ellátása. A téli csúcsidőben (-15 oC külső hőnél) 70 oC-os visszatérő közeg került elengedésre további hőpiac hiánya miatt.

2003-tól a 2.000 fm hosszú hőszigetelt, üvegszálas, műanyag, föld felszíne alá telepített távvezetékkel, eljuttatjuk ezen fűtőközeget Hódmezővásárhely új fedett sportuszodájához.

Így ma már biztosítjuk a fedett uszoda 3,2 MW-nyi hőigényét (70/25 oC szekunder hőlépcső) és a beruházók „grátiszaként” az uszoda körüli gyalogjárók jégmentesítését.

A kör végpontját az uszoda közelében az elmúlt évben telepítésre került új visszasajtolómű képezi. E termálkör még tartalmaz közel 2 MW hőenergiát, amely a jövőben megépírésre tervezett élményfürdő hőszükségletét hívatott biztosítani.

A jelenlegi két fűtési kör évente 60.000-70.000 GJ mennyiségű fűtési hőenergiával járul hozzá a város hőigényéhez."

10 év alatt megtérül.

www.hoszisz.hu/tanulmanyok/24-a-geotermikus-energia-termalviz-es-foeldh-mint-alternativ-energiaforras

EU zászlót mindenhova! 2017.04.03. 09:51:52

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: Te jöttél korábban a geotermikus erőművekkel, nyilván nem voltál vele tisztában, hogy milyen kurva sokba kerülnek.
Konkrét alternatívát most sem írtál. Kerülgeted, mint macska a forró kását..:)

Pipas 2017.04.03. 09:52:08

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "lenne sok jó vízhozamú és nagy lejtésű folyónk" Norvégiában van.

Az pont nem a mienk. De igazad van, ha Norvégia a mienk lenne és itt lenne BAZ megyében, akkor nem kellene atomerőművet építenünk. :D

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 09:53:02

@EU zászlót mindenhova!: "Miért miért? Hogy tárolni tudják a fölös energiát"

Az atomerőmű fölös energiáját hol tárolod? Van halvány fogalmad róla, milyen őrült összegekbe kerülne a Paks2 által termelt felesleges áramot akkumulátorokban tárolni?

EU zászlót mindenhova! 2017.04.03. 09:54:23

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: Ez a geotermikus fűtési rendszer, nem a geotermikus hőerőmű... Egyébkén egyetlen családi ház esetében több millió forint a kiépítése..

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 09:54:29

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

Semmit?

Végül is igazad van, megspórolnánk 12 millliárd durót, plusz az ország demográfiai problémái is megoldódnának, mert a téli napi 14-15 órás sötétségben áram híján csak a gyerekcsinálás jelentene szórakozást. Ui. minden máshoz kell a villany.

Zseniális ötlet, javasold a kormánynak. Két legyet egy csapásra.

EU zászlót mindenhova! 2017.04.03. 09:55:39

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: De NEM lesz fölös energia , fogd már fel! Az ország mélyvölgyi (éjjeli) fogyasztása 2500 mw körül van, ami Paks-2 kapacitása.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 09:56:17

@Pipas: "Az pont nem a mienk."

És?

Az orosz gáz se a mienk. Most 38% áramot külföldről vesszük, az se a mienk.

Magyarország adottságai az energiatermelésre nem előnyösek. Ásványkincseink nicsenek, de szellemi tőkénk van. Ha befektetni akarunk, akkor nem veszteséges erőművekbe kell fektetni, hanem az oktatásba. Nincs befektetés, ami jobban megtérülne.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 09:57:48

@EU zászlót mindenhova!:

Nem kell magyarázni neki, mert ő jobban ért a témához, mint a Paks 2-t támogató minden pártbéli energetikusok.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:00:13

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "megspórolnánk 12 millliárd durót"

Sokkal többet. Még nem épült atomerőmű a költségkereteken belül. Kell hálóatot bővíteni, Dunát rekeszteni, stb, stb. Ha mindet összeadod, 20 milliárd alatt nem áll meg. Aztn me kell duplázni, hogy a felét el tudják lopni. Vizes VB, Puskás stadion, stb, stb, nem láttál még nagyberuházást 4x-es szorzó alatt.

Pipas 2017.04.03. 10:01:21

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "A geotermikus fűtési rendszer két önálló körből tevődik össze."

Az fasza, azzal aztán egy deka áramot nem lehet termelni. De igazad van, a magyar termálvízzel lehet fűteni. Elég meleg hozzá. Áramot termelni nem igazán lehet vele, de fűteni azt igen, azt lehet.

Persze ha sokan kezdenének fűteni termálvízzel, akkor környezeti katasztrófa lenne belőle, ráadásul elapadnának az értékes fürdővizeink, amik világhírűek, ezért persze ha csak úgy önhatalmúlag nekiállnál termálvízzek fűteni úgy megvágnának, hogy csak néznél. Nem véletlenül, környezetvédelem. :)

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:01:40

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "jobban ért a témához"

Megtisztelsz. Valójában csak olvasott vagyok, de már ezzel behozhatatlan előnyre tettem szert a habonymantra ismétlőivel szemben, akiknek az a legfőbb érvük, hogy éjjel nem süt a nap. :))

Pipas 2017.04.03. 10:02:49

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Vizes VB, Puskás stadion, stb, stb, nem láttál még nagyberuházást 4x-es szorzó alatt. "

Szerintem nem az index blogokról kellene tájékozódnod. Hazudnak, megzavarják a gondolkodásodat.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:04:17

@Pipas: "elapadnának az értékes fürdővizeink"

Akkor ne használjunk termálvizet fürdésre, hisz elapadnak. Logikus. :))

A fűtésre használt vizet visszasajtolják. Olvass már utána lécci, mielőtt hülyeségeket beszélsz.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:05:23

@Pipas: "Hazudnak"

Nem olvasok habonymédiát. Te is abbahagyhatnád. Egy egész világ fog kinyílni előtted.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 10:06:54

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

Kedves, képes vagy kiszámolni, mennyi a max. ELMÉLETI hatásfok 86 fokos víznél? Fűtéshez jó a 80 fokos víz, de áramot ne akarj termelni vele.

Kvára el vagy tévedve, ha kevered a hőtermelést az áramtermeléssel.

Azt is kiszámoltad, hány termálkút kellene az ország áramigényének fedezéséhez? Megsúgom neked, az általad korábban említett 100 kút nagyságrendi tévedés.

Pipas 2017.04.03. 10:08:41

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Az orosz gáz se a mienk. Most 38% áramot külföldről vesszük, az se a mienk."

Ez a hiba, ezen kell változtatni.

"Magyarország adottságai az energiatermelésre nem előnyösek."

Bemutattam a térképet hol hány atomerőmű van. Nekik mennyivel előnyösebbek a körülményeik atomerőmű építeésére? Semmivel.

"Ásványkincseink nicsenek, de szellemi tőkénk van. Ha befektetni akarunk, akkor nem veszteséges erőművekbe kell fektetni, hanem az oktatásba. Nincs befektetés, ami jobban megtérülne. "

Red herring, az oktatásnak ehhez semmi köze. Megpróbálod úgy beállítani mintha csak atomerőműre vagy csak oktatásra lehetne költeni, pedig ilyen dilemma nincs.

Továbbá: teljesen felesleges a megtérülést elemezgetned. Villamos energiára szüksége van az országnak, jelenleg is túlságosan kiszolgáltatott, mindenképpen növelni kell a termelésünket. Teljesen mindegy, hogy "megéri" -e, mert ha nincs villany semmi nincs.

Én megértem, hogy te úgy gondolkodsz, hogy "majd elmegyünk és veszünk", mert ezt szoktad meg a magánéletedben, de egy országot így nem lehet vezetni. Ez nonszensz!

Pipas 2017.04.03. 10:10:14

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Nem olvasok habonymédiát. Te is abbahagyhatnád."

Nem olvasom. Te viszont egyértelműen az indexes coci blogok agymenéseit idézgeted vissza például mindenféle négyszeresére nőtt költségekről.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:10:45

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Most ne akard a geotermikus áramtermelést megoldani, nem vagy kompetens. Még sok kutatás, fejlesztés kell, akkor talán a jövőben kifizetdővé válik.

Az atomerőművel szemben befektetésnek viszont nem rossz a geotermikus energia, lásd a fenti linket.

Pipas 2017.04.03. 10:12:26

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Akkor ne használjunk termálvizet fürdésre, hisz elapadnak. Logikus. :))"

Most már megint csak trollkodsz. Korlátozott vízkivétellel megmaradnak, újretermelődnek ezek az erőforrások. Ha mindenki ezzel kezdene fűteni, akkor felborulna az egyensúly és nem jutna fürdővíz sem.

És igen, termálfürdőt sem nyithatsz engedély nélkül. Nagyon alaposan megvizsgálják, hogy a vízkivétel nem okoz -e károsodást.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:12:50

@Pipas: "Nem olvasom."

Akkor miért ismételgeted a fidesz hazug és buta érvit?

"coci blogok agymenéseit idézgeted vissza például mindenféle négyszeresére nőtt költségekről. "

A négyszeres, ötszörs, stb költségeket a fidesz is elismeri. Talán a habonymédia nem hangsúlyozza, azért nem találkoztál vele. Egyszer nyisd ki a szemed.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:14:57

@Pipas: "trollkodsz"

Te trollkodtál, csak szembesítettelek vele. Ugye milyen külyén hangzik?

"Ha mindenki ezzel kezdene fűteni"

Miért kéne mindenkinek ezzel fűteni?

"nem jutna fürdővíz sem."

A fűtésre használt vizet visszasajtolják. Már megint nem figyelsz.

Pipas 2017.04.03. 10:16:48

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Most ne akard a geotermikus áramtermelést megoldani, nem vagy kompetens. Még sok kutatás, fejlesztés kell, akkor talán a jövőben kifizetdővé válik."

Carnough elég jól leírta, hogy az elérhető maximális hatásfok hogyan függ a hőmérsékletkülönbségtől. Hiába kutatod, hiába fejleszted ezen változtatni nem tudsz.

A remdelkezésre álló hőmennyiség is korlátos, ezen sem tudsz változtatni. Nem tudsz több vizet kivenni, nem tudsz melegebb vizet kivenni, mint ami van.

Azért ezekkel érdemes lenne tisztában lenned mielőtt ilyen lekezelő kinyilatkoztatásokat teszel.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:16:57

@Pipas: "Megpróbálod úgy beállítani mintha csak atomerőműre vagy csak oktatásra lehetne költeni, pedig ilyen dilemma nincs. "

Felesleges veszteséges atomerőmre van pénz.

Megtérülő oktatásra nincs pénz.

Nem érzed a zavart az erőben?

EU zászlót mindenhova! 2017.04.03. 10:17:06

@Pipas: A megemelkedett importnak egyébként az is az oka, hogy a szigorú eus szabályozások miatt a magyar hőerőművek hosszabb időszakokra állni kénytelenek, míg az ukrán hőerőművekre nem vonatkozik ez a szabályozás..

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:18:49

@Pipas: "Hiába kutatod, hiába fejleszted"

Még szxerencse, hogy az ipar nem így gondolkodik. Repesztéses eljárással rengeteg gázt, olajat fel tudnak hozni, amit hagyományos fúrással nem. Kutattak, fejlesztettek nem hiába.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:19:55

@Pipas: "A remdelkezésre álló hőmennyiség is korlátos, ezen sem tudsz változtatni."

Igen, egyszer ki fog hűlni a Föld magja. Ha hallanád magad!

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 10:20:31

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

Drága, mennyi kutatásra és fejlesztésre van szükség a termodinamika törvényeinek megváltoztatásához?

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:22:02

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "mennyi kutatásra és fejlesztésre van szükség a termodinamika törvényeinek megváltoztatásához?"

A repesztéses eljárás nem mond ellen a termodinamika főtételeinek. Szerencse, hogy van aki gondolkodik, és nem hiszi el, hogy "úgyis hiába". :))

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 10:24:54

@Pipas:

"Carnough elég jól leírta, hogy az elérhető maximális hatásfok hogyan"

Jó lesz az úgy is, hogy Carnot.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 10:27:11

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

A repesztéses eljárást a palaolaj kitermelésénél alkalmazzák, nem termálkutak fúrásánál.

Pipas 2017.04.03. 10:27:34

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Miért kéne mindenkinek ezzel fűteni?"

Te javasoltad megoldásként paks helyett. Azt gondolom már beláttad, hogy áramot nem lehet vele termelni, ezért jöttél azzal, hogy fűteni viszont lehet. Hogy országos jelentősége legyen sokaknak kell vele fűteni, ugye?

"A fűtésre használt vizet visszasajtolják. Már megint nem figyelsz. "

Ja, és Móricka úgy gondolja, hogy ezzel meg is van minden oldva. Jól van akkor, tudod mit.

Igazad van! Mindenben igazad van! Mert te egy kib.szott zseni vagy, aki mindent sokkal jobban tud. Valahogy az egész tetü világ nem hajlandó abba az irányba menni, ami irányba te látod a nagyszerű megoldást, a tökéletesen frankót, de téged mindenki csak lehurrog b+. Pedig te mindenkinél jobban tudod.

Gratulálok! A valóság ne zavarjon, gyártsál csak kis elméleteket arról, hogy a gyurcsány is meg az orbán is azért akar atomerőművet, mert gonoszak, mert nem akarják elhinni, hogy termálvízzel meg szélmalommal meg napelemekkel sokkal jobban járnának, meg vehetnénk is villanyt másoktól.

A világért se feltételezd, hogy azért mondják neked, hogy baromságokat beszélsz, hogy azért nem akar a világ a te elképzeléseid irányába haladni, hogy a szekemberek azért gondolkodnak más megoldásba, mert amit mondasz az nem működik.

Mit ad isten nem vagy mérnök, de te jobban tudod mint a mérnökök, neked van igazad. Neked még a tetü iskolába sem kellett járnod, hogy tudjad, mert te olyan rohadtul okos vagy. Akkor jó.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 10:30:02

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

De csak folytasd, élvezem, ahogy kommentről kommentre égeted és alázod magad.

Pipas 2017.04.03. 10:30:55

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "Jó lesz az úgy is, hogy Carnot."

Ehh, hülye franciák, francia hülyék. A Karnaugh táblából meg a Carnot körfolyamatból csináltam Carnough-t. :D

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:31:45

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "A repesztéses eljárást a palaolaj kitermelésénél alkalmazzák"

Igen. Az olajkitermelés és a geotermikus energia felhasználása ott találkozik, hogy mindkettőhöz fúrások kellenek. Ez az iparág is fejlődik, nem lehet azt mondani, hogy értelmetlen kutatni, fejleszteni.

Pipas 2017.04.03. 10:33:11

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Repesztéses eljárással rengeteg gázt, olajat fel tudnak hozni, amit hagyományos fúrással nem."

Ennek megint semmi köze ahhoz, amit én mondtam. Úgy hangzik mintha érv lenne, pedig nem az.

Pipas 2017.04.03. 10:34:35

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Ez az iparág is fejlődik, nem lehet azt mondani, hogy értelmetlen kutatni, fejleszteni. "

Akármennyit is fejleszted, az elvileg elérhető legnagyobb hatásfok nem lesz nagyobb. Ezt pont annyira értelmetlen kutatni mint örökmozgót fejleszteni.

Pipas 2017.04.03. 10:37:10

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Igen, egyszer ki fog hűlni a Föld magja. Ha hallanád magad! "

A termálvizes fűtés nem a föld magjából veszi ki a hőt, hanem a felszín alatti vizekből. Ezek bizonyos sebességgel újratermelődnek, de az egységnyi idő alatt rendelkezésre álló hő erősen korlátos.

És igen, egyszer ki fog hűlni a föld magja, de ennek semmi köze ahhoz, amit én mondtam.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:37:41

@Pipas: ""Miért kéne mindenkinek ezzel fűteni?"
Te javasoltad megoldásként paks helyett. "

Nem mondtam semmi olyat, hogy mindenkinek geotermikus energiával kellene fűteni.

Paks2 egy veszteséges befektetés. van rengeteg nyereséges, 10 év alatt megtérülő befektetés. A napelemektől a geotermikus energián keresztül az oktatásig.

""A fűtésre használt vizet visszasajtolják. Már megint nem figyelsz. "
Ja, és Móricka úgy gondolja, hogy ezzel meg is van minden oldva."

Pontosan.

"Igazad van! Mindenben igazad van! Mert te egy kib.szott zseni vagy, aki mindent sokkal jobban tud."

Mondjuk nálad. Nem egy kihívás.

"a gyurcsány is meg az orbán is azért akar atomerőművet, mert gonoszak"

Ebben speial igazad van.

Mindjárt jössz, hogy 2009-ben összpárti megegyezéssel döntöttek Paks2-ről. Azt nem fogod hozzátenni, hogy akkor még kevesebb, mint feleannyiba került, csak az előkészítésről döntöttek, és semmi érdemi információjuk nem volt. De orbánnak kötelező a szoci parlament döntését végrehajtania, mindig ezt csinálja. :))

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:41:46

@Pipas: Magyarország alatt a földköpeny fele olyan vastag, rendkívül előnyös helyzetben vagyunk.

" A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. A Föld belsejében lefelé haladva kilométerenként átlag 30 °C-kal emelkedik a hőmérséklet. "

hu.wikipedia.org/wiki/Geotermikus_energia

"Közvetlenül a földköpeny hőjét tervezik megcsapolni izlandi kutatók. Az extrém geotermikus projekthez öt kilométer mélyre kell lefúrniuk, ahol már 400-1000 Celsius-fokos forróság uralkodik."

energiatakarekos.hu/a-vilag-legerosebb-geotermikus-kutjat-furjak

Pipas 2017.04.03. 10:42:20

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "van rengeteg nyereséges, 10 év alatt megtérülő befektetés."

Ennek megint semmi köze a témához. Fiúbandát építeni vagy touchy-feely filmet forgatni jobban megéri, de nekünk megbízható alaperőműre van szükségünk. Minden biznic, ami nem zsinóráramot termel mellékes a mi vitánk szempontjából. Beleértve a termálvizet, a napelemet és a szélkerekeket is.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:42:48

@Pipas: "Akármennyit is fejleszted, az elvileg elérhető legnagyobb hatásfok nem lesz nagyobb."

Akkor nem az elvileg elérhető legnagyobb hatásfokon kell fejlesztni. Ugye ez megvan?

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:43:45

@Pipas: "nekünk megbízható alaperőműre van szükségünk"

Nem.

Pipas 2017.04.03. 10:44:49

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Azt nem fogod hozzátenni, hogy akkor még kevesebb, mint feleannyiba került, csak az előkészítésről döntöttek"

A parlament nem vizsgálta az árat, hogyan is vizsgálhatta volna? Pár barom bolitikus elkezdett nyilatkozgatni, hogy szerinte ennyi meg annyi pénzbe *minimum* bele fog kerülni, amit te mostanában úgy emlegetsz, hogy "akkor ennyibe meg annyiba került". Jah, azok szép számok voltak, csak senki sem mondta, hogy ennyiért épít nekünk atomerőművet.

Pipas 2017.04.03. 10:46:30

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Akkor nem az elvileg elérhető legnagyobb hatásfokon kell fejlesztni. Ugye ez megvan? "

Ja, tehát nem tudod, hogy mit jelent az elvileg elérhető legmagasabb hatásfok. Az egy olyan hatásfok, ami fölé nem mehetsz, mert az sérti a természeti törvényeket.

Pipas 2017.04.03. 10:48:30

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "megcsapolni izlandi kutatók"

Ennek megint semmi köze ahhoz, amiről mi beszélünk. Csak dobálózól itt mindenféle bulvárhírrel, megpróbálod úgy beállítani, mintha száz irreleváns kijelentés érne egy releváns érvet. Nem, nem ér.

Pipas 2017.04.03. 10:49:33

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Paks2 egy veszteséges befektetés."

Baromság, ezt hazudjátok. Nagyon átlátszó persze.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:51:24

@Pipas: ""Paks2 egy veszteséges befektetés."
Baromság, ezt hazudjátok. Nagyon átlátszó persze. "

Ezt mondja az Európai Bizottság, de még Lázár is. Neki csak hiszel.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:52:35

@Pipas: "Ennek megint semmi köze ahhoz, amiről mi beszélünk."

Hazudsz, terlesz, úgylátszik elfogytak az érvek. Az utóbbival nincs semmi baj. Evvan.

Pipas 2017.04.03. 10:52:50

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Mondjuk nálad. Nem egy kihívás."

Figyu! Vegyük észre, hogy neked nem azzal van bajod, hogy én ellentmondok neked. Az egész ország, egész európa, az egész szakma ellened van. Láttad azt a térképet az európai atomerőművekről?

Mind barom, mind ostoba, mindnél sokkal jobban tudod ugye? Egyiknél sem kérdeztek meg téged ugye?

TE MINDENKINÉL OKOSABBNAK TARTOD MAGAD, UGYE?

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:53:52

@Pipas: "Az egy olyan hatásfok, ami fölé nem mehetsz"

Akkor nem ezen kell fejlesztni. Ez megvan? Vagy mész még egy kört? Mert kezdesz kicsit unalmas lenni.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:55:56

@Pipas: 'A parlament nem vizsgálta az árat, hogyan is vizsgálhatta volna?"

Persze. A világ legtermészetesebb dolga, hogy a parlament mindenféle érdemi információ nélkül dönt a kvetkező 80 évről. Társadalmi egyeztetés, szakértők véleménye nemkell. A lényeg, hogy legyen mit lopni.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 10:59:15

@Pipas: "Az egész ország, egész európa, az egész szakma ellened van. Láttad azt a térképet az európai atomerőművekről? "

Az európai országok feleében nincs atomerőmű, még kevesebb épít. megnézted a térképet, vagy csak dumálsz róla?

Nem vagyok mindenkinél okosabb, tudok egy csomó embert, aki részterületekhez jobban ért mint én. A habonymédia mantráit ész nélkül ismételgető fideszeseknél okosabbnak lenni nem kihívás.

EU zászlót mindenhova! 2017.04.03. 11:02:19

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: Paks-2-t akkor is meg kellene építeni-energiabiztonsági okokból- ha a financiálisan veszteséges lenne.
De nem, az. A Rotschild bankház tanulmánya megtérülő beruházásnak nyilvánította..

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 11:05:47

@EU zászlót mindenhova!: "Paks-2-t akkor is meg kellene építeni-energiabiztonsági okokból"

Nem.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 11:06:25

@Pipas: "na jó, eluntalak."

Igen, kölcsönös, unalmas volt már az ismételgetésed.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 11:20:46

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

Cicus, azt amúgy tudod, hogy a geotermikus energia is atomenergia?

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 11:21:34

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "De csak folytasd, élvezem, ahogy kommentről kommentre égeted és alázol minket.."

Nekem ez nem öröm. :))

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 11:24:17

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "a geotermikus energia is atomenergia?"

Bizonyos értelemben, 80%-ban, igen.

Attól ne félj, hogy az elhasznált "fűtőelemek" szennyezik a felszíni környezetet. :))

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 11:42:28

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

"Az olajkitermelés és a geotermikus energia felhasználása ott találkozik, hogy mindkettőhöz fúrások kellenek."

Cicus, te a repesztéses eljárást hoztad fel a termálkútfúrással kapcsolatban. Csakhogy a termálkutaknál nem alkalmaznak rétegrepesztést, vagyis az általad felhozott repesztéses technológia nem közös bennük.

Ezzel erővel azt is mondhatod, hogy a baromfitenyésztés és az űrhajózás ott találkozik, hogy mindkettőhöz kell víz.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 12:02:45

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "repesztéses eljárást hoztad fel a termálkútfúrással kapcsolatban"

Igen. Jól látható, hogy nem állt le a fejlődés.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 12:09:58

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

Cicus, fogd már fel, hogy repesztés nem jelent fejlődést a termálkútfúrásban.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 12:31:41

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "Cicus, fogd már fel, hogy repesztés nem jelent fejlődést a geotermikus energiatermelésben."

Kétszeresen tévedsz. Egy mondaton belül ez nem semmi teljesítmény! :))

1. A furás technológia fejlődésére hoztam fel.

2. "Here's another use for fracking: expanding access to hot rocks deep beneath Earth’s surface for energy production."

www.scientificamerican.com/article/fracking-for-renewable-power-geothermal/

EU zászlót mindenhova! 2017.04.03. 13:18:55

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: Mi a faszért repeszteni, amikor a repesztést a kőzetpalában lévő gáz kitermelésére találták ki. Mellesleg brutálisan környezetszennyező, és a feljövő trutyiban gyakran radioaktív fémek vannak..

EU zászlót mindenhova! 2017.04.03. 13:27:38

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: De minek repeszteni , amikor amikor ott nincs víz. Ágyúval galambra? Egyébként is kurva drága és környezetszennyező eljárás..

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 14:06:34

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

Aztán áram helyett majd az ivóvizet fogjuk importálni...

Végigolvastad a cikket? Kétlem:

"Currently, the best place for enhanced geothermal systems in the U.S. is Nevada, particularly the northern part of the state, where there may well be more sheep than people..."

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 14:09:56

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Nyilván. Ha annyi eszünk nincs, hogy atomerőmú helyett a termálfürdő-turimust fejlesszük.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 14:14:28

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

Cicuska, a termálvízturizmus mennyi vill. energiát termel évente?

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 17:30:22

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Nagyon gáz maga a kérdés is.

A turizmus 5-6%-kal járul hozzá a GDP-hez, a mellékhatásokkal együtt 8-9%.

Paks2 40-50%-kal fogja növelni az államadósságot.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 17:56:23

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Nyugodtan kérdezz, látom, nagyon meg vagy zavarodva, szívesen segítek.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.03. 18:35:16

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

Esküszöm, te még wmikin is túlteszel, pedig soha nem hittem volna, hogy ez lehetséges.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 19:13:09

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "wmikin is túlteszel"

Azon nem kunszt. Rajtad se, meg ezen a Pupason se. Amennyi hülyeséget össze tudtok hordani! :))

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.03. 19:27:49

"a ivóvizet fogjuk importálni"

"minek repeszteni , amikor amikor ott nincs víz"

"repesztés nem jelent fejlődést a geotermikus energiatermelésben."

"Teljesen mindegy, hogy "megéri" -e, mert ha nincs villany semmi nincs."

"a téli napi 14-15 órás sötétségben áram híján csak a gyerekcsinálás jelentene szórakozást."

"az atomerőmű éjjel is termel, a napelem meg nem."

Sírok. :))

GyMasa 2017.04.04. 12:12:22

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
@EU zászlót mindenhova!:
@Pipas:
Lecci-lecci-lecci!
Hanyagoljatok mar a cicas idiotat, mert csak szettrollkodik MINDENT.
Ne is valaszoljatok a hulyesegeire, mert csak az mukodik.
Elore is koszonom!

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.04. 13:23:40

@GyMasa:

Én nagy macskabarát vagyok (komolyan), csak az utóbbi pár évben tucatnyi cicát mentettem meg, de ez a troll még rávisz arra, hogy megutáljam őket.

Arcade Macho 2017.04.04. 17:05:18

a cicus...
reaktortartaly szagerto
erosaramu szagi, otthon van a 750 kVos magasfeszben, oszt tokeletesen tajekozott hogy aproeeeeer van hozzaja a trafo
nagyon jol tudja hogy kell Budapestet ujraepiteni amikor a panelokat ledozeroljak
egy ZSENI!!!

Arcade Macho 2017.04.04. 17:16:58

90. - jelneleg is beleavatkozhat felrobbanthatja meg ileysmi, hagyjuk mar a vadbaromkodast
91. - sok idiota marinenit kerdezzek meg nepsavazason? jol alttuk a sok debil mit tett a 300 Ftos nepsavazason
92. - ja most a konzultacio milyen uber fontos lett... habar jol megfogalmazva tenyleg lett volna ertelme ugymint: "figyelj te sotetzold barom, ha 200 Ft / kWh -rt kapnad a dzsuzt, akkor kellene-e?"
93. - titkosszolgalat, benne van a neveben hogy titkos, amugy meg az amcsik is es a nemetek is terdre borultak felszopni Paks2 -t hogy ugyan mar ok akkor mit kapnanak a zsetonbol
94. - a JELENLEGI... ok most eppen akar negativ kamaty is lehet, amikor Pak2 -t elkezdtek akkor ~ 8% volt a hitelke, az orosozk meg ~ 5% ot ajanlottak, hat ez egy jogos kerdes amugy, mert ha nem a szovjet hitelt vennek fel hanem ~ 2% -on akkor kiderulne hogy 15 - 20 Ft / kWh lesz a zaram
95. - lasd elozo
96. - jo kerdes, tenyleg jobb lenne piacrol finanszirozni
97. - zsinoraram kell hogy legyen hataron belul, ennek a meglete a legfontosabb nemzetbiztonsagi kozkazatot inkabb az jelnetene ha nem epulne meg
98. - sebezhetoseget? hajjaj hagyjuk abba a PVC gyartast mert az ippeg icinyket picinyket veszeleysebb
99. - a roszatom uzemzavarai... mi ez? valami uli buli cegecske?
100. - ez jo kerdes, talan mert tudjak hogy kell a Paks2

GyMasa 2017.04.05. 10:10:24

@Arcade Macho:
Szerintem csak tul sokat jatszott SimCity-vel, sandbox modban...

abdul hackeem 2017.04.05. 20:26:22

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Csak azert jottem ide, hogy meglassam, kommenteled-e ezt a paksi cikket is.
Jozsinene, jo lenne, ha a habonyi titkarsagon atkerned magad a paksi kommentelesrol a macskas kommentelesre.

BNati 2017.04.06. 17:15:31

Legtöbben Paks ellen vannak. Úgy vélik, hogy Paks II beruházása nem fog megtérülni, bár szerintem ez nem igaz. Hiszen Magyarország energiaellátását jobbára az atomenergia adja, mi ez ha nem megtérülés?! Valamint ezek az adatok sem azt mondják, hogy nem lenne jó beruházás. atomenergiainfo.hu/blog/paksot-napelemekkel-sem-lehet-kivaltani

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.06. 18:08:18

@BNati: "Hiszen Magyarország energiaellátását jobbára az atomenergia adja, mi ez ha nem megtérülés?!"

Magyarország energiaellátását jobbára Paks1 (40%) és import áram (38%) adja.

Ennek a megtérüléshez semmi köze.

Paks1 és Paks2 nem összehasonlítható árban. A legoptimálisabb becslés alapján is drágább a Paks2 áram a napelemek által termelt áramnál, és az Európai Bizottság szerint a várható európai áramár többszöröse lesz.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.06. 18:10:48

@Arcade Macho: "egy ZSENI"

Megtisztelsz, de csak olvasott vagyok. Mondjuk a Kuboatov félanalfabéta bértrolljaihoz képest ez behozhatatlan előnyt jelent. :))

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.06. 19:32:03

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

"A legoptimálisabb becslés alapján"

Cicus, te olyan idióta vagy, hogy az optimistát is kevered az optimálissal. Minek használsz idegen szavakat, ha olyan műveletlen vagy, hogy nem ismered a jelentésüket?

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.07. 01:06:13

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Nah, végre sikerült a kommentjeim közt egy hibát találnod, nagy munka volt, nem éltél hiába. :))

medium size devil 2017.04.13. 21:15:41

@Arcade Macho: Minden hagyomanyos eromu (szenhidrogen futoanyagos) tud zsinortermeket szolgaltatni, az atomeromu viszont csak azt. Tehat eppen az egyik hianyossagat hoztad fel erenynek. Masik dolog, kurvara idegesito mar ez a Mari neni ne szoljon bele az eromuepitesbe. Mari nenik es Jozsi bacsik mi magunk vagyunk. Ertunk epul, a mi penzunkbol, a mi kiszolgalasunkra. 2017-ben elunk, az internetnek koszonhetoen elvileg a korlatlan tudashozzaferes koraban. Ha nem tudunk eleget egy bennunket erinto dologrol az nem a mi hibank hanem a titkolozo es manipulalo kormanye. Mari neninek koze van hozza, ha a szomszed faluban epul meg az atomtemeto. Stb. Kurvara egy otvar idejetmult antiszocialis reakcios panel ez a marinenizes, szokjal le rola.
süti beállítások módosítása