A valódi viták otthona

Reflektor

CEU és NER

Gerő András írása

2017. április 04. - szénhidra

 ceu.png

1991-ben kért fel az azóta elhunyt Hanák Péter, hogy történelmet tanítsak egy frissen alakult intézményben, amely önmagát Central European Universitynek (CEU) nevezte. Persze már akkor használták a magyar nevet is: Közép-európai Egyetem.

A történelem tanszék az elsők között jött létre – a CEU tanítási története 1991-ben kezdődött. Az egyetem jószerivel a semmiből indult – akkor még székhelye sem volt.

Az idők során a CEU igen nagyot fejlődött – ma már több mint másfél ezer hallgatója, több száz tanára, imponáló infrastruktúrája van.

A kezdetektől ott tanító emberként a CEU történetét mintegy belülről éltem meg. Láttam tévutakat és előrevivő folyamatokat; láttam jó és rossznak bizonyuló személyi döntéseket. De belülről is úgy láttam, hogy minden esetleges botladozás ellenére egy igazi sikertörténet részese vagyok – a CEU a semmiből indult és nagyszerű intézménnyé vált.

Több mint negyedszázad után a CEU hallgatói a világban sok helyen, sok ország egyetemén tanítanak, hol polgármesterként, hol miniszterként, hol képviselőként részt vesznek hazájuk közéletében, kutatóintézetekben dolgoznak. Úgy tűnik, hogy az itt kapott képzés életük, munkásságuk részévé vált.

Az, hogy a CEU sikertörténet, az én személyes benyomásom, és tagadhatatlan büszkeséggel tölt el, hogy ennek a sikersztorinak kezdetektől részese vagyok.

 A személyes benyomás azonban csalóka is lehet. Megnéztem, hogy akik professzionális szinten az egyetemek értékelésével foglalkoznak, miként látják, amit én csak érzek.

A Times Higher Education (THE) külön rangsorolja az ún. feltörekvő országok egyetemeit. Ezen a 300-as listán 41 országból szerepelnek felsőoktatási intézmények. Itt a CEU a 16. helyet foglalja el. A Times listán a Semmelweis Egyetem a 65., a Pécsi Tudományegyetem a 122.; az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 123., a Szegedi Tudományegyetem a 129., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 154. helyet szerezte meg, a Debreceni Egyetem pedig a 201-250. helyen található.

A negyedszázados CEU jóval előrébb végzett, mint sok nagymúltú magyar egyetem.

De nemcsak a Times 300-as listáján foglal el előkelő helyet a CEU. A brit Quacquarelli Symonds (QS) képzési területek mentén is rangsorolja a világ egyetemeit. Itt a CEU politikatudomány és nemzetközi tanulmányok programja a 42., a szociológiai és filozófiai képzés az 51-100., a történelem program a 101-150., a közgazdaságtan a 151-200. helyet foglalja el.

Náluk az egyetemek általános rangsorában a Szegedi Egyetem az 501-550., az ELTE 601-650., a Debreceni Egyetem 651-700., a Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem a 701+ kategóriában foglal helyet.

Természetesen lehet vitatni ezeket a nemzetközi rangsorokat, de az nem kérdéses, hogy a CEU igencsak előkelő helyet foglal el.

Az én személyes benyomásomat a negyedszázad során megélt sikertörténetről a nemzetközi rangsorok visszaigazolják.

A CEU megkérdőjelezhetetlen nemzetközi és magyar érték lett.

***

  1. március 29-én a CEU egyetemi tanáraként levelet kaptam a rektortól, amely tájékoztató gyűlésre invitált, ahol is az egyetem vezetője arról a magyar kormányzati, illetve törvénykezési szándékról kívánt beszámolni, amely el akarta lehetetleníteni a CEU működését.

A magyar kormány újra kívánja szabályozni a CEU törvényes feltételrendszerét. Az önmagukban érdektelen részleteket mellőzve az a lényeg, hogy a magyar kormány kegyén múljon a független magánegyetem nemzetközi beágyazottsága és működése. A magyar állam feltételeket szab az Egyesült Államok számára, és olyanba üti bele a dolgát, ahol semmi keresnivalója nincs. Nem az egyetem vitathatatlan szakmai és tudományos erejét, hanem létalapját kérdőjelezi meg.

Nekem legalábbis ez a véleményem, de érdeklődve vártam, hogy ezt a vélekedést csak kevesen, avagy sokan osztják-e.

  1. április 2-án tízezren tüntettek Budapesten a CEU mellett, az ellehetetlenítés ellen. A CEU prorektorának tájékoztatása szerint április 3-án reggelig világszerte kilencvenezren csatlakoztak a CEU melletti szolidaritási kezdeményezéshez, köztük 17 Nobel-díjas személy. 33 ezer petíciót és ezer levelet intéztek a magyar kormányhoz. A CEU tönkretétele ellen állást foglalt az Osztrák Rektori Konferencia, az Európai Egyetemek Társulása, az Egyetemi Oktatók Kanadai Szervezete (ők 70 ezer tagot reprezentálnak), az Oxfordi Egyetem vezetése. Az USA külügyminisztériuma közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a kormány álljon el a CEU-t megsemmisíteni akaró törvénykezési szándékától.

Erdélyi értelmiségiek tiltakoztak, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fejezte ki egyet nem értését és még jó néhány magyar felsőoktatási szerveződés jelezte: nem értenek egyet a CEU felszámolásának szándékával, a tudományos szabadság elleni támadással.

A tiltakozások, egyet nem értések sorát lehetne folytatni, de talán ennyiből is kiviláglik: nem kevesen érezték elfogadhatatlannak azt, amit a magyar kormány a CEU-val tenni akar.

Szubjektív érzékelésem több irányból visszaigazolódott.

Ha a CEU sikertörténet – és az –, akkor ez értéket jelent. Ha a CEU-t fel akarják számolni, akkor ezt – alappal – hívhatom értékrombolásnak.

***

Kérdés, hogy a magyar kormány miért akar egy Magyarországon és nemzetközileg is értéknek tartott intézményt létalapjában megkérdőjelezni, lerombolni?

A konkrét fellépés konkrét indokait nem tudom. Ők mondanak valamit, de ez érdektelen, hiszen már az ő kormányzásuk alatt is 4+7 évet élt zavartalanul a Közép-európai Egyetem. Ha eddig nem volt vele bajuk, akkor most miért lett? Tehát, amit hivatalosan beszélnek, az nyilván nem lehet hiteles, mert ha hiteles lenne, akkor ez hiteles volt 3, 4, 5, sőt 19 éve is, amikor először kormányoztak. Amit tehát mondanak, az éppen az általuk is uralt múlt okán hiteltelen.

Egy ilyen esetben természetesen kialakul az értelmezések folklorisztikus világa is. Van, aki úgy gondolja, hogy az orosz elnök kérte a CEU ellehetetlenítését, van, aki úgy véli, hogy a miniszterelnök így kíván tárgyalási alapot teremteni az USA-val és a milliárdos donátorral, van, aki azt mondja, hogyha eléri, amit tőlük kapni akar, akkor majd visszakozik, van, aki pedig azt vélelmezi, hogy a miniszterelnök egyszerűen gonosz.

A magam részéről nem szeretek olyanról beszélni, amiről nem tudok. Így tehát a továbbiakban mellőzöm a ködszurkálás gyakorlatát.

Arról viszont beszélek, amit tudok vagy tudni vélek.

Tudom, hogy a magyar miniszterelnök 1989 óta a magyar politika aktív résztvevője. (Régebben politikus, mint amennyi ideje én a CEU-n tanítok.) Szerintem mindent tud a politika működéséről, hiszen ez idő alatt vesztett is, nyert is, következőleg képes volt korrigálni, újra felállni, politikai stratégiát kialakítani. Egyszerűen szólva úgy vélem, hogy a magyar miniszterelnök a politikában professzionális. Ez az állítás nem az egyetértés vagy az egyet nem értés kifejezése, hanem ténymegállapítás.

Ha professzionális, akkor az adott értékrombolást nem hirtelen felindulásból, nem külső ösztönzések alapján, hanem stratégiai megfontolások mentén, átgondoltan, a következményekkel számolva hajtja végre.

Ha igaz az, hogy politikájának alapját a stratégiai megfontolások képezik, akkor csak ahhoz tudok viszonyulni, amit ő uralma lényegének tart.

2010 júniusában, a kétharmaddal megnyert választás után meghirdette a Nemzeti Együttműködés Rendszerét (NER). A NER alapját az jelentette, hogy szerinte Magyarországon 2010-ben nem egyszerűen választás, hanem alkotmányos forradalom történt. Úgy vélte, hogy az alkotmányos forradalom feljogosítja őt arra, hogy a saját értékrendje szerinti radikális változásokat valósítson meg Magyarországon.

Ebben a rövid cikkben nem kívánom sorra venni a NER mentén hozott intézkedéseket, de az nyilvánvaló, hogy a NER logikájából következett az ún. „illiberális demokrácia”, a miniszterelnök által vallott politikai berendezkedés vágya.

Szempontomból most csak az az érdekes, ami ebből a gondolatkörből vezérlőelvként a CEU-ra is vonatkozik.

A liberális demokrácia alapelve azt mondja: élni és élni hagyni. Az „illiberális demokrácia” alapelve pedig annyit tesz: csak az élhet, aki vagy ami tőlem függ.

Az illiberális alapelvből következett és következik a relatív vagy tényleges függetlenséggel bíró intézmények felszámolása vagy függetlenségük látszólagossá tétele. (Erre az elmúlt hét évben elég sok példát lehet felhozni.) S miután az „illiberális demokrácia-felfogással” és politikai gyakorlattal szemben nem alakult ki politikailag kormányképes alternativitás, ezért az elv eléggé gátlástalanul tört és tör utat magának.

Az „illiberális demokrácia” tehát a hatalmi függés egyre korlátlanabb rendszerét hozza létre – annak ellenére, hogy az ország közjogi rendszere továbbra is demokratikus. A demokratikus keretrendszeren belül érvényesülő illiberális hatalmi vezérlőelv azonban az állam, a végrehajtó hatalom, a függési rendszer elemeit oda is beviszi, ahol egyébként azoknak semmi keresnivalója nincsen. Ezért érezhetik sokan diktatúrának azt, ami nem az, hanem „illiberális demokrácia”.

Általában is azt gondolom, hogy a hatalom természete olyan, mint a vízé. A víz, ahova tud, bemegy, nem véletlen tehát, hogy az emberek gátakat építenek, házakat szigetelnek. Az élethez a vízre szükségünk van, de nem mindenütt van szükségünk rá, különös tekintettel például a lakásunk falaira. A víz minden résbe bemegy, s ahol nincs rés, ott váj magának. A liberális demokrácia rendszere a hatalom víztermészetét kívánja erősen korlátozni.

Az „illiberális hatalom” azt mondja: jusson el mindenhova a víz, mert a víz én vagyok, s nekem mindenütt helyem van. Ilyen a természetem, s ezt nem kívánom korlátozni. Oda is befolyok, ahol eddig nem voltam, mert nekem mindenütt helyem van.

Az „illiberális demokrácia” elvének érvényesítéséből okságilag következik az, hogy meg kell szűntetni, el kell lehetetleníteni egy olyan intézményt, amely nem függ a kormánytól. A CEU pedig hangsúlyosan nem függ és nem függött egyik kormánytól sem. Tehát nincs helye Magyarország illiberális törekvésű rendszerében, a NER világában.

Persze, a miniszterelnök felfogása szerint, van egy másik lehetőség is, ami nem a megszüntetést, hanem a kritikátlan idomulást célozza.

Az „illiberális demokrácia” alapelve az állami függés, viselkedési kódja pedig egy magyar gyerekdal: „Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére.”

Ha a függésbe taszított, az állami kegy kiszolgáltatottjává vált intézmény betartja a gyerekdal intelmét, akkor persze megmaradhat. Mint ezt egyébként jó néhány állami és egyházi egyetem példája bizonyítja is. Az elv érvényesítése az elv célja, s az érvényesítés a politikai viselkedést már közvetlenül érinti. Ha megvan a függés, akkor megvan a lehetőség a viselkedési kód realizálására, s ha realizálták a viselkedési kódot, akkor még nehezebben alakul ki politikai alternatíva a fennállóval szemben. Ilyen egyszerű.

A konkrét esetre vonatkoztatva ebből az is következik, hogyha a CEU teret enged a fennálló apológiájának, akkor kap rétest. Igaz viszont, hogy ettől megszűnne az egyetemi létéhez tartozó esszencia, nevezetesen a szabad kritikai gondolkodás lehetősége.

Tehát én úgy látom, hogy mindaz, ami a CEU-val történik, az „illiberális demokrácia” elvének további gyakorlati realizálása. Nem egy folyamat kezdete, hanem egy már létező folyamat egyik állomása.

***

A politika világában mindig kérdéses, hogy a létező politikai stratégia általános irányvonala egy-egy konkrét ügy kapcsán mennyire képes sikeressé válni.

Annak ellenére, hogy a miniszterelnöknek és az általa uralt politikai tömörülésnek hosszú ideje nincs és nem is látszik politikai alternatívája, kérdéses, hogy a konkrét ügyben az általa kialakított politikai stratégiát sikerre tudja-e vinni.

Belpolitikailag a CEU ellehetetlenítése sikerre vihető – annak ellenére, hogy vannak tiltakozások, berzenkedések; vannak felszólamlások, cikkek (mint az enyém is), médiaszereplések.

A CEU azonban nem egyszerűen belpolitikai ügy. Mint arra az írás elején utaltam, elképesztő mértékű nemzetközi tiltakozás zajlott és zajlik, s persze ne feledkezzünk meg a hatalompolitikailag legfontosabb tényezőről, az Egyesült Államokról. Számukra, mint ez az amerikai külügyminisztérium közleményéből is kiderül, elfogadhatatlan a CEU korlátozása, létalapjának felszámolása. Ők is ott vannak a színtéren, s az ő viselkedésük alapvetően képes megszabni azt, hogy a magyar miniszterelnök a maga illiberális játékát nyertesként tudja-e lezárni.

De van egy másik tényező is. Könnyen lehet, hogy a CEU-ügy nemzetközileg szimbolikussá válik. Már rég nem arról lesz szó, hogy mi van az egyetemmel, melyik megegyezés, mit célozna, mik a jogi finomságok. A CEU-ügy – s a körülötte kialakuló narratíva erről szól – az akadémiai szabadság, a szabad gondolkodás, az egyetemi autonómia, a demokrácia és más magasztos eszmék szimbolikus megtestesülését jelenti. Míg a kormányzat a maga narratíváját a „magyar törvények mindenkire vonatkozzanak”, „senki nem állhat a törvények felett” hiteltelen és lapos tartalmára építi, addig a CEU védelmezői (beleértve önmagamat is) olyan szimbolikus értékek mellé tudják társítani magukat, amelyek univerzálisak, következőleg a nemzetközi tudományos világban és az USA döntéshozói szemében is érvényesek. Ezt a narratíva-küzdelmet pedig a magyar miniszterelnök már most elvesztette. Őt stigmatizálni fogják, a CEU védelmezőinek mondandója – mint látjuk – nemzeti határoktól függetlenül érvényesül.

A miniszterelnök nyilván számításba vette ezt is. Politikai professzionalizmusát ismerve valószínűleg számot vetett azzal, hogy a CEU-ügyön mit nyerhet és mit veszthet. Persze az is lehet – amit nem alaptalanul vélelmezek –, hogy az általa vallott „illiberális demokráciaelv” önmozgása logikájának engedelmeskedett.

Ez rossz hír mindannyiunk számára. Ha ugyanis nincs politikai alternatívája, és ő ilyen, akkor országunk szinte akadálytalanul halad tovább az értékrombolás útján. A rombolás démona pedig, ha egyszer elszabadul, nem válogat. Szeszélyes és nem mindig uralható lény: azt is megsemmisítheti, aki szabadjára engedte.

 

Te követed már a Reflektort a Facebookon? Nem! Akkor ITT most megteheted! Köszönjük!

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://reflektor.blog.hu/api/trackback/id/tr9712400403

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2017.04.05. 14:07:28

CEUtanázia?

Az, aki ma élve temet
El egy egész egyetemet,
Tartson maga előtt jelet:
„Sötét középkori lelet”!

Ős patkány most új kórt terjeszt,
S azt, ki kiejteni mer Yes-t,
(Mivel e szó nemzetközi)
Leidegenügynöközi?

CEU-t tönkre sújtó erő
Reméljük, hogy hamar merő
Rosszullétként illan tova,
S kidől, mint a Patás lova*!

Messze hajítja el Böde,
Belepi a múltnak köde,
Nem jön többé hívatlanul,
S aki akar, CEU-n tanul!

*Sanyiii!!! Sanyikáám!!!

illusztrálva:
fradyendre.blogspot.hu/2017/04/ceutanazia.html

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.05. 14:10:20

@Arcade Macho: "a CEUs vegzos meg mehet a bufebe vagy a ruhatarba keccsolni"

Nagyon szívmelengető, hogy ennyire aggódsz a CEU-s diákokért, különösen egy fideszestől, de szerintem nem igénylik. Én megengedem, hogy mindenki tanuljon azt, mit akar, és boldoguljon az életben, ahogy tud.

Fiatalabb koromban (tudod, az átkosban) szoktam volt beszélgetni az itteni utcaseprővel, érdekes beszélgetések voltak, nagy életbölcsességgel rendelkező idősebb ember volt.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.05. 14:13:51

Vessetek a mókusok elé, de engem még a valódi kamuegyetemek se zavarnak. Ha Magyarországot megtisztíjuk tőlük, úgyis van még ezer a nagyvilágban. Ha egy munkáltató elfogad kudiplomát, hát lelke rajta.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.05. 14:15:48

@Arcade Macho: "Orban hatasara engedtek el az arfolyamgatat a svajci bankarok"

:))

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.05. 14:17:57

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "a CHF árfolyamrögzítésének hirtelen megszüntetése indította el a lavinát."

A Questor már sok éve döglődött, ez inkább csak az utolsó csepp volt a pohárban. Elég nagy utolsó "csepp", az igaz.

atomic power 1986DucaDuca 2017.04.05. 14:18:37

@MaxVal BircaMan HJCD:

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsőoktatásról:

"151. par. (4) 2010. december 31-én hatályát veszti az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem állami elismeréséről szóló 2001. évi LXVI. törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi LXI. törvény. Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, valamint a Közép-európai Egyetem 2011. január 1-jétől e törvény rendelkezései alapján folytatja működését. Abban az esetben, ha az egyetemek e feltételnek nem tesznek eleget, a 2011. szeptember 1-jén induló tanévben nem vehetnek fel hallgatót az első évfolyamra. Az előző években felvett hallgatók tanulmányaikat változatlan feltételek mellett befejezhetik. Az oktatási miniszter lefolytatja a 105. §-ban szabályozott eljárást."

Időközben a törvenyalkotó új felsőoktatási törvényt hozott.

2011. évi CCIV. törvény
a nemzeti felsőoktatásról:

"76. par. 3)335 A működési engedélyt az (1), a (2) és az e bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése szempontjából az oktatási hivatalnak legalább ötévente felül kell vizsgálnia."

"76. par. (2)334 A működési engedély kiadása megtagadható az oktatási hivatal által beszerzett felsőoktatási akkreditációs szervezet szakvéleménye alapján, ha az alapján megállapítható, hogy a magyarországi és a székhely szerinti országban érvényes működési és képzési feltételek jelentősen eltérnek."

Fentiek alapján Jelenleg nincs összhangban a CEU müködése a törvényi szabalyozással.

Ez azonban korrigalható:

76. par.(6) "Az (1) bekezdésben megjelölt, külföldi oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény Magyarországon nemzetközi szerződés alapján is létrejöhet és működhet."

lippsi e vagy? 2017.04.05. 14:24:10

@Jakab.gipsz:
Pont jótól kérded mi a különbség a komenizmus és a liberálizmus között: egy Gerőtől. Hídverőből hídlezárók lettek, milyen muris tud lenni a történelem

jaap 2017.04.05. 14:39:35

@Kovacs Nocraft Jozsefne: 180 forinton történt a forintosítás, most épp 290 körül van a CHF...
Majd 200000 devizahiteles élt a lehetőséggel szóval nem keverek én semmit. Ők azok akik elsöprően azért éltek ezzel a lehetőséggel mert normál esetben nem tudták volna fizetni a átváltott hitel törlesztőit sem. Most sem fogják tudni és nem azért mert elverték a pénzt...
És nagyon remélem egyszer az is tudatosul ezekben az emberekben(is), hogy egy bizonyos orbán kormány tette lehetővé törvényileg a devizahitelezést is...és bizony azt is remélem, a levágott kezét fogják csókolgatni baltával...

jaap 2017.04.05. 14:44:51

@atomic power 1986DucaDuca: Aham. És lefolytatta a miniszter az eljárást? Mi lett az eredménye? Miért NEM mondta azt az OH tavalyi (2016!!) vizsgálata, hogy törvénytelenül működik mindkét általad említett egyetem? Nincs itt valami zavar az erőben izé a NER-ben? :)

cleanwater 2017.04.05. 14:58:20

Majd ha Erdényből kivágják a magyar egyetemeket, hogy fog nyivákolni a sok fidesz buzi!

lippsi e vagy? 2017.04.05. 14:58:37

@jaap:
Hülyének lenni nem tiltható törvényileg. Aki forintban keresi a pénzt, de svájci frankban vállal törlesztést 25 évre, az ne lakást vegyen, hanem inkább egy bérletet az OPNI-ba

Arcade Macho 2017.04.05. 15:08:05

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: a francokat aggodok a CEUsokert
sot szurkolok nekik hogy ne ezen a homofob, gendergyulolo helyen kelljen nekik lenniuk mar az oktatas alatt sem!!!

amugy meg megerto vagyok azzal a genderoktatassal, elvegre gondold vegig, egy ruhatar szakosnak tenyleg kell tudnia azt a kerdest ELSORE hogy milyen genderu budit ajanljon a qeer -nek vagy a drag queen -nek

en csak azt allitom hogy nem kellene erre phd -t adni erre, mint mas normalis egyetemen

atomic power 1986DucaDuca 2017.04.05. 15:16:04

@jaap:

"És lefolytatta a miniszter az eljárást? Mi lett az eredménye? Miért NEM mondta azt az OH tavalyi (2016!!) vizsgálata, hogy törvénytelenül működik mindkét általad említett egyetem?"

Ezek szerint most lett meg az eljáras eredménye. Az Oktatási Hival nem követett el mulasztást, ugyanis a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint:

"115. par. (7) A 2005. évi felsőoktatási törvény szerint nemzetközi jogállású felsőoktatási intézményként működő intézmények működési engedélyét az oktatási hivatal 2017. szeptember 1-jéig köteles felülvizsgálni, módosítani, illetve az e törvénynek megfelelő működési feltételek teljesülése hiányában a miniszternél kezdeményezni az állami elismerés visszavonását."

A KEE teljesen megfelel a törvényi szabalyozásnak. A CEU esetében vannak eltérések, amit most akarnak rendezni.

jaap 2017.04.05. 15:24:10

@atomic power 1986DucaDuca: Oké. Tehát sima kötözködés amit csinálnak. Ha nem Soros alapította volna anno a CEU-t, pont leszarnák az egészet. Lehet jogászkodni meg hivatkozni mindenfélére, ez semmi másról nem szól csak és kizárólag a beteges soros gyűlöletről.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.05. 15:33:59

A két legnagyobb magyar patrióta Széchenyi és Soros. Most beszántják a CEU-t, utána az MTA következik. A Rezsiszilárd értelmi szintű fideSSnek összeszerelő segédmunkás nép kell. Monjuk a fideSSfasszopó kommentelők már olyanok.

Arcade Macho 2017.04.05. 15:36:17

@jaap: a Sorost mar regen pofan kellett volna vagni
most erkezett el az ido
azzal hadd ne legyek mar fideszes hogy ennek en orulok...

Arcade Macho 2017.04.05. 15:37:08

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: mi van baromka soros se tud magyarul? vagy milyen alapon mered te faszSZOPÓ osszehasolitani a ket embert?

jaap 2017.04.05. 15:45:50

@Arcade Macho: Értem. Tehát nem számít, hogy sok éve semmi köze a CEU-hoz, már az alapításkor sem szólt bele mit és hogyan tanítsanak, csak a pénzt adta hozzá. Nem számít, hogy magasan a legjobb magyar egyetem, nem számít, hogy kontinensünkön is a legjobbak között van, nem számít, hogy egy fillér állami pénz nélkül működik, nem számít, hogy csak a jóhírünket viszik a világba akik itt tanulnak sok sok nemzetből. Nem számít semmi csakazértis be kell szántani mer' a soros. És te ennek örülsz. A sötétség, ostobaság, idiotizmus ül tort, pártszimpátiától függetlenül.
Jelzem, soroson sokkal nagyobbat ütne ha az állítólagos civiljeit szorítanák ki innen. Jah bocs, ahhoz gondolkozni kell(ene), az pedig mission impossible a fidesznél...

Minden cigány jelentkezzen szírnek Németországban! 2017.04.05. 15:51:33

@jaap: A valóságban az MSZP hozott csak Soros egyeteme miatt csak rá vonatkozó előnyös szabályokat. Úgyhogy ha ennek a megszüntetése kötözködés, én támogatom.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.05. 15:54:37

@Arcade Macho: "soros se tud magyarul?"

Széchenyi is tudott magyarul. Egyébként az, hogy valaki mekkora magyar patrióta, nem függ közvetlenül a magyartudásától. A fideSSesek legtöbbje tud magyarul, mégis megrögzött hazaárulók.

"te faszSZOPÓ"

Nem vagyok fideSSes.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.05. 15:55:55

@jaap: "egy fillér állami pénz nélkül működik"

Sőt, milliárdokat adózik a magyar költségvetésbe.

atomic power 1986DucaDuca 2017.04.05. 15:56:53

@jaap:

"Oké. Tehát sima kötözködés amit csinálnak. Ha nem Soros alapította volna anno a CEU-t, pont leszarnák az egészet. Lehet jogászkodni meg hivatkozni mindenfélére, ez semmi másról nem szól csak és kizárólag a beteges soros gyűlöletről."

Én csak arra reflektáltam, hogy milyen jogelőzménye van a jelenlegi helyzetnek, van-e törvényi alapja az intézkedéseknek. A többivel nem foglalkozom, mindenki a sajat habitusa szerint vonja le a következtetéseket.

jaap 2017.04.05. 15:59:30

@Minden cigány jelentkezzen szírnek Németországban!: És az idő igazolta a döntést. A többi egyetem nem esett el semmitől, sőt rengeteget profitált a CEU-ból. Azt is mondhatjuk, kölcsönösen előnyös volt mindkét félnek, a CEU is profitált a többi egyetemmel való együttműködésből. Lehet ezt vitatni de minek? Lehet a vélt előnyt megszüntetni, remélem feltűnt senki nem a tényt vitatja, hogy ennek meg kell történnie, hanem a módszer a gyalázatos. Nem a vélt előnyét akarják megszüntetni hanem magát az egyetemet.

Minden cigány jelentkezzen szírnek Németországban! 2017.04.05. 16:16:12

@jaap: A módszer?

Eddig nem erről szólt az ige.

Volt egy javaslat, amire a ballib média kezdett veszettül visítani. Ezután a fidesz csakazértis hamarabb nyomta át a tv-t, de egyébként is ezt fogadta volna el.

Az Közép Európai Egyetemet nem is érinti az egész, a CEUt pedig szüntessék is meg, ha olyan szabályok mellett nem éri meg neki a müködés, ami mindenki másra is vonatkozik.

atomic power 1986DucaDuca 2017.04.05. 16:18:55

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN

"A két legnagyobb magyar patrióta Széchenyi és Soros"

Azért Deák Ferencet is megilletné ez a cím, nem gondolod?

Főleg, ha tudjuk, hogy a hazafiság a szülőföld, a nemzet tagjai, őseink, és kultúránk iránt érzett pozitív érzelmek összessége.
Azok szeretete, tisztelete, azokhoz való hűség, ragaszkodás és hajlandóság szolgálatukra. A hazafiság tettekben való megmutatkozása, hogy saját érdekeink mellőzésével is képesek vagyunk önzetlenül és odaadóan a haza iránti kötelességeinket teljesíteni, közösséget vállalni a nemzet többi tagjával, a közös hagyományokat az utódok számára is megőrizni, valamint biztosítani számukra a közös jövőt. Ez mind igaz Deák Ferencre, aki a forradalom leverése utan az életét is kockára tette es soha nem hagyta el a hazáját. A reformok vezeregyénisége volt. Kitüntetést, rangot sosem fogadott el. Rendkívúl puritán ember volt. Szallóigeve valt mondasa:

„Kockáztathatunk mindent a Hazáért, de a Hazát kockáztatni semmiért nem szabad"

Jakab.gipsz 2017.04.05. 16:19:25

@lippsi e vagy?: Ez a Gerő ugyanaz a Gerő mint a híd verő, biztos ez ?

Nem gondoltam volna, azt hittem, hogy simán csak figyelmetlen, ezek szerint még mindig apja, hülyeségét védi ?

Szegény Gerő nem lehet olyan hülye mint az apja, (szerintem csak név rokonok) még egy egyszerű kérdésre sem tud válaszolni, mitől történész ez, az ember.

Thomas Dantes 2017.04.05. 16:33:27

@na4: Aha. Azért állt ki az Elte a CEU mellet. Ti valami alternatív univerzumban éltek?

Thomas Dantes 2017.04.05. 16:38:12

@Arcade Macho: A liberálisok a másságot tiszteletben tartják. Ám de eléggé okádék dolog ezt úgy kiforgatni, hogy aki liberális, az minden sértést, minden támadást, minden törvénytelenséget tűrjön el. Ez már nem másság elfogadása.

Lehet egyetérteni vagy nem egyetérteni egy egyetem működésével, de megtámadni, azt nem lehet.

De persze úgyse fogod fel ezen szavakat, mert segghülye vagy.

Thomas Dantes 2017.04.05. 16:41:16

@Arcade Macho: Természetesen amit mondasz az hazugság. 30 országból érkeznek oktatók és hallgatók a CEU-ra ahol nagyon kemény feltételek mellet nyerhetnek csak felvételt, magas a tandíj összege is, és bizony bizony remek álláslehetőségeket kapnak ha elvégzik.

Én a hülyeségeteket még csak-csak megértem, de hogy hazudtok is állandóan? Szóval, ez nem vélemény kérédése, hogy egy egyetem szellemiségével egyet értek-e vagy sem

Ez tény.

Minden cigány jelentkezzen szírnek Németországban! 2017.04.05. 16:44:06

@Thomas Dantes: A liberálisok menjenek és harcoljanak a másság elfogadásáért az arab országokban, Nigériában meg a kínaiaknál.

De ők inkább a fehér keresztény társadalmakat bomlasztják, csakúgy, mint a komcsik.

Arcade Macho 2017.04.05. 16:45:07

@jaap: jajj rohog a vakbelem de komolyan
ertekes a lofasz az ertekes, mert legalabb lehet valamire hasznalni de ez a CEU miert is lenne ertekes? kitermel egy csomo bufe szakost WOOOOOOOOOOOOOWWWWWW

Minden cigány jelentkezzen szírnek Németországban! 2017.04.05. 16:46:15

@Thomas Dantes: A felvétel 'nagyon kemény követelményi'

1 akármilyen diploma

2 egy angol teszt

3 virítani a lóvét

Arcade Macho 2017.04.05. 16:49:01

@Thomas Dantes: "30 országból érkeznek oktatók és hallgatók a CEU-ra ahol nagyon kemény feltételek mellet nyerhetnek csak felvételt, magas a tandíj összege is, és bizony bizony remek álláslehetőségeket kapnak ha elvégzik. "

SEGGECSKE
ha mar allitasz valamit akkro ala is tudnad tamasztani? milyen allasokat kapnak?

Arcade Macho 2017.04.05. 16:54:45

@Thomas Dantes: "A liberálisok a másságot tiszteletben tartják."

persze, nana, kiveve ha nem
ezert is kellene libsiket manapsag inkabb a nevukon hivni: liberalnacik

Arcade Macho 2017.04.05. 16:59:36

@Minden cigány jelentkezzen szírnek Németországban!: en meg mindig varom minden jelenlevotol az allasok leirasat es a keresheto osszegeket

akkor amikor egy NORMALIS egyetemmel hasonlitanak ilyen bolcseszszakocskakkal teletuzdelt gyorstalpalot akkor elgondolkodom hogy tenyleg az emberi hulyesegnek nincsen hatara

persze a BME meg a SOTE vagy debreceni egyetem az l.f.sz nem? azok akik onnan kijonnek azok olyan imbecillis egyedek hogy egyaltalan nem kepesek rendes allast talalni, bezzeg ez a bufe - ruhatar szak ez nagyon ott van am!!!
na meg a zablak a vilagra az odavert de kemenyen... ugye debrecenben semmi kulfoldi nem tanul...

élhetetlen 2017.04.05. 17:00:12

@vezér01: Nem igazán értelek, két szempontból sem. „Mondjátok,hány mérnök,orvos,tanár végzett a CEU-n?”. Nem ott kell végezniük, ez nem alapképzés. De mi a baj azzal, ha egy orvos eljut odáig, hogy igazgató főorvos lesz, és elvégez egy „Környezetpolitika és menedzsment” szakot, ami az új beosztásában hasznos? A másik, hogy szerinted milyen szakmákra van szükség. Ez egy dolog, de jobb, ha tudod, ha valakit a filozófia érdekel, akkor, ha besz@rsz sem tudsz belőle, orvost, vagy villamosmérnököt képezni, mert ha az érdekelné, vagy lenne hozzá érzéke, akkor azt választotta volna. Ezen a szinten már hadd tanuljon bárki a saját pénzén azt, amit akar. Nem normális, hogy “nem kell nekünk balneológus képzés, mert nincs tengerünk” szintű emberek mondják meg, hogy mit szabad tanulni.

Minden cigány jelentkezzen szírnek Németországban! 2017.04.05. 17:03:01

@Arcade Macho: Nem lehet egy posztgrados képződménynél megmondani ezt objektíven.

Mert aki elhelyezkedik azt vagy az alapdiplomája, vagy a CEU diplomája, vagy a gyakorlata, vagy a kapcsolata helyezi el, ezt senki sem tudhatja....

Nekem egy haverom tanult ott, ő spec. az apja cégét vezeti és egy okos gyerek. De nyilván nem a CEU diplomája miatt vezeti az apja cégét, az is biztos.

Arcade Macho 2017.04.05. 17:18:35

@Minden cigány jelentkezzen szírnek Németországban!: jo hat legalabb ez egy olyan velemeny aminek van koze a valosaghoz, mert az a hozzaallas hogy a CEU az maga a legtutibb egyetem az elegge messze all a valosagtol...

élhetetlen 2017.04.05. 17:22:32

@Arcade Macho: Ha egy hídépítő mérnök jelentkezik egy „Környezetpolitika és menedzsment” mesterképzésre, mert miért ne, lehet, hogy cégvezető is, és szüksége van a menedzsment képzésre, az meg tud tervezni egy hidat. Ha egy közgazdász jelentkezik a “Közgazdasági elemző” mesterképzésre, az nem tud megtervezni egy hidat, de tanul valamit, amivel előrébb jut. Mi a gond? Nincs egy kis baj a hozzáállásoddal?

élhetetlen 2017.04.05. 17:28:33

@Arcade Macho: “ha mar allitasz valamit akkro ala is tudnad tamasztani? milyen allasokat kapnak?”. Mit kell itt alátámasztani? Csak gondolkodj egy kicsit. Ki az, aki éveket tölt még tanulással, diplomával a zsebében, komoly összegeket kifizetve, ha nem tudja, hogy ez kamatozni fog. Miért kell neked ehhez, hogy milyen állásokat kapnak. Biztosan jót, mert egyébként miért csinálnák? Nem logikus?

Netuddki. 2017.04.05. 17:34:38

Az orbán egy tolvaj bűnöző, nem politikus. Főleg nem profi politikus. Aki csak annak köszönheti, hogy még mindig nem a börtönben csücsül, hogy az igazságszolgáltatás is a markában van.
De nem akarok okoskondni, nem én tanítok történelmet a CEU-n, csak a tényeket közlöm.

Arcade Macho 2017.04.05. 17:41:57

@élhetetlen: "Mi a gond? Nincs egy kis baj a hozzáállásoddal?"

bevallom oszinten en a sok CEU miatt vergodo egyed nyilatkozatai alapjan gondoltam hogy ez a valosag...
"A Times Higher Education (THE) külön rangsorolja az ún. feltörekvő országok egyetemeit. Ezen a 300-as listán 41 országból szerepelnek felsőoktatási intézmények. Itt a CEU a 16. helyet foglalja el. A Times listán a Semmelweis Egyetem a 65., a Pécsi Tudományegyetem a 122.; az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 123., a Szegedi Tudományegyetem a 129., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 154. helyet szerezte meg, a Debreceni Egyetem pedig a 201-250. helyen található.

A negyedszázados CEU jóval előrébb végzett, mint sok nagymúltú magyar egyetem."

ha barki barhol elmondja hogy ez MBA jellegu kepzes akkor massal tamadnam a sorost es nem a bufe ruhatar szakkal :)

bref 2017.04.05. 17:56:40

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:
"A két legnagyobb magyar patrióta Széchenyi és Soros."
Nagy fasz vagy, de még nőhetsz..
@jaap:
"Tehát nem számít, hogy sok éve semmi köze a CEU-hoz,"
Az nem zavar, hogy Soros a CEU kuratórium örökös elnöke?
Az sem zavar, hogy sokáig ő is aláírta a kiadott okleveleket a rektor (Yehuda Elkana) mellett?

Arcade Macho 2017.04.05. 17:57:06

"Vagyis a CEU szerint a törvénymódosítás keddi kivételes eljárásban történő, kormánypártok általi elfogadásával Magyarország nem független, demokratikus jogállam."

manapsag tipikus liberalis ELV az hogy az ellenfelrol azonnal kimondjuk hogy nem demokratikus
ez maga a liberalnacizmus...

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.05. 18:00:09

@bref: Akkora fasz soha nem lehetek, mint te amekkora fideSSfasszopó hazaáruló vagy. :))

vénkujon 2017.04.05. 18:22:50

nem lenne tök jobb minden, ha kilépnénk brüsszel fojtogató szorításábó??:D

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.05. 18:28:50

@bref: "Nagy fasz vagy" v.ö. "kis hülye pöcs."

Döntsd már el! :))

Hiába hízelegsz, úgyse hagyom, hogy leszopj. Menj a csúti geci gazdádhoz a cumiért kollaboráns fideSSbérenc!

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.05. 18:32:20

@vénkujon: "nem lenne tök jobb minden, ha kilépnénk brüsszel fojtogató szorításábó?"

Nyugi, az is azonnal meglesz, amint lehívtuk az utolsó segíjt. Lázár már letesztelte a társadalmat, nem volt nagy felhördülés.

Onnan fogod tudni, hogy a diktatúra kiépítése befejeződött, hogy megkezdődnek a kínvallatások. Mit gondolsz, minek kell annyi stadion?

bref 2017.04.05. 18:46:07

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:
"Döntsd már el! :))"
Dönts el inkább te. Hol úgy nyilvánulsz meg, mint egy kis hülye pöcs, aki csak raplizni tud minden ész nélkül, hol meg akkora baromságokat írsz, mint egy méretes lófasz.
Egyébként nem tudom, miért nincs börtönben MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN?

lippsi e vagy? 2017.04.05. 19:28:53

@Thomas Dantes:
Ha ennyire kiváló lehetőségeket kapnak a CEU-n végzők, akkor mitől volt olyan szomorkás Karsai Vaccpáör Dóri a Nemteccikarencer vidóklipen?

Abban télleg igazad van, hogy sok állás várja őket, amit az ő példája is bizonyít:

"Több emberjogi szervezet, pl. az Amnesty International, a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, US Campaign for Burma, Bruin Campaign for Burma, Teach for Change és a Darfur Action Committee munkatársa. 2010 júliusa óta az MDAC (Központ a mentális sérültek jogaiért) munkatársa."

Ja, hogy ezeket mind ugyanaz a személy fizeti ... lehet találgatni kicsoda

lippsi e vagy? 2017.04.05. 19:37:51

@Arcade Macho:
Magyarország nem független demókratikus izé, a CEU viszont teljesen független, erről maga a liberális kanadai pártvezetőből faragott rektor gondoskodik

lippsi e vagy? 2017.04.05. 19:43:02

@Thomas Dantes:
a CEU hallgatók "bizony bizony remek álláslehetőségeket kapnak ha elvégzik. "

Akkor mért kornyikálta Karsay Dóri hogy:

"Nemtetszik a rendszer
...
Nem tetszik, hogy a diplomám
egyre inkább szart sem ér."

Akkor most melyiktek nem mond igazat?

vezér01 2017.04.05. 19:43:54

@élhetetlen: Ha alapképzést nem ad,akkor nem igazán egyetem. Ha valaki filozófus lenne,mehet az ELTE-re, nyilván nem az orvosira fog jelentkezni. A CEU és Soros olyan világrendet szeretne megvalósítani,ami nektek talán szimpatikus, nekünk viszont nem. És itt a választóvonal már régen nem jobboldal vagy baloldal között van. Mi a nemzetállamok Európáját akarjuk / tehát nacionalisták vagyunk,szerintetek nácik / Sorosék a szuverén nemzetállamok helyett egy Európai Egyesül Államokat tartanak kívánatosnak. / mondhatjuk,hogy internacionalisták, röviden internácik / Távlati tervük pedig egy Világkormány. Én /mi/ ebből nem kérek, Te / ti/ esetleg igen. Vagy mégse ?

élhetetlen 2017.04.05. 20:13:56

@vezér01: Azt hiszem kár a betűkért is, én nem tudom értelmezni a nemzetállamodat. Vannak barátaim, akiknek a nagyszülei betelepített svábok, biztosan testidegenek a te nemzetállamodban, stb., és egyébként ebben a vegyes felvágottban amik vagyunk, nem is tudom elképzelni, hogy te hogyan képzeled, de nem is akarom. Igen és nekem semmi bajom azzal, hogy az unokahúgom Angliában él, ott diplomázott, ettől még magyar, és ráadásul katolikus is. És igen elfogadja a baptistákat is, mert kb annyi a különbség a hit gyakorlatába, hogy nem három hetes korukban keresztelik meg őket, hanem felnőtt korban keresztelkednek. Viszont a két éves gyereknek már ő a keresztanyja, és segíti felnőtt koráig. Ez biztosan eretnekség. És igen, engem nem az érdekel, hogy ki mennyire magyar, hanem az, hogy milyen ember. Talán akkor értenélek meg, ha nem látnád te is naponta, hogy hány “magyar” tesz tönkre másikat, hány tisztességtelen, hazug tolvaj van köztük, hogy az, hogy valaki magyar, az nem minőségi jelző. Persze, ha komolyan gondolod, hogy a magyar, az egy minőségi, erkölcsi jelző, akkor visszatérek az első mondathoz, kár a betűkért is.

vezér01 2017.04.05. 20:32:42

@élhetetlen: Csak beszélgetünk,elmondtam a véleményemet és elolvastam a tiedet.Apai őseim az 1700-as évek elején jöttek a török uralom alatt elnéptelenedett Magyarországra, az otthoni nyomor elől jöttek egy jobb élet reményében. Svábok voltak,de amikor Hitlerék volksbundistái agitálni kezdték,azt felelte,hogy nem fog abba a kútba pisálni,amiből eddig ivott. Merthogy magyar volt. A baptista éppúgy az európai kultúrkör része,mint az anglikán,az eretnekséghez semmi köze. De ha majd egyre több muzulmán lesz Angliában,az ő szemükben bizony az unokahúgod is eretnek lesz. Egy szóval se állítottam,hogy a magyar / német,angol,francia,zsidó stb ./ minőségi jelző lenne. De azt se szeretném,hogy egy más nemzet tisztességtelen,hazug tolvaja mondja meg nekem a tutit.

19540511 2017.04.05. 20:47:11

@torró: Ha magyar lennél és jártál volna iskolába, akkor tudnád, hogy az "újabb" szó csak egy "j", az ujj szó viszont két j, ami a kezeden lévő kétszer 5 valamit jelenti.

19540511 2017.04.05. 20:51:35

@lippsi e vagy?: Butuska vagy, mivel még azt sem tudod, hogy a CEU nem alapdiplomát ad, hanem posztgraduális képzés folyik ott, tehát már egyetemi diplomával lehet felvételt nyerni. A magyar egyetemek által kiadott diplomák viszont tényleg szart sem érnek a világban. Pl. ezért is igyekeznek oly sokan, akik elég tehetségesek, komolyabb egyetemek (pl. CEU) másoddiplomás képzésére, vagy doktori képzésére jelentkezni, hogy "igazi", bárhol elfogadható diplomára is szert tegyenek.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.05. 20:52:06

@Frady Endre:

Drága Hölgyem, inkább a festészettel próbálkozzék, azzal még sokra viheti. :D

Tiszteltetem Brüsszelet 2017.04.05. 20:56:51

Sorosnak el kell dönteni, hogy a magyarokkal van, vagy az arabokkal. Nincs mese.

Jövő héten kitiltjuk a Helsinki Bizottságot, húsvétkor a TASZt, karácsonykor meg az Amnesty Internationalt.

Azt jónapot, lehet szavazni 2018ban.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.05. 20:59:53

@jaap:

"nagyon remélem egyszer az is tudatosul ezekben az emberekben(is), hogy egy bizonyos orbán kormány tette lehetővé törvényileg a devizahitelezést is"

Hazudsz! Volt szomszédunk 2006 táján vett vel CHF hitelt házvásárlásra. Ugye 2006-ban nem Orbánnak hívták a miniszterelnököt?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.05. 21:01:01

@jaap:

"180 forinton történt a forintosítás, most épp 290 körül van a CHF..."

Na épp ezért csókolhatnak neki kezet. Balta nélkül.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.05. 21:02:14

@atomic power 1986DucaDuca:

Jól értem, hogy már 2005-ben, a Gyurcsány-kormány idejáben is kimondták, hogy a CEU törvénytelenül működik?

Tiszteltetem Brüsszelet 2017.04.05. 21:04:07

@jaap: "nagyon remélem egyszer az is tudatosul ezekben az emberekben(is), hogy egy bizonyos orbán kormány tette lehetővé törvényileg a devizahitelezést is"

Szokásos libsi hazudozás.

Valóban Orbánék tették lehetővé hogy devizahitelezés is lehessen, de nem támogatta. Akkor voltak államilag támogatott forinthitelek, úgyhogy kevesen vettek fel devizásat. Ezt alakította át az MSZP úgy, hogy eszébe se jusson senkinek forinthitelt felvenni. Egyébként nem szívott mindenki a devizahitellel, volt akinek mindennel együtt még így is megérte, de nagyon-nagyon sokan megszívták.

lippsi e vagy? 2017.04.05. 21:05:21

@19540511:
Az lehet hogy a ti diplomátok szart se ér, de az én magyar diplomámat nyugatra levő külföldön simán elfogadták teljes értékűnek

Karsai Vaccpáör Dóri elvtársnőd ha jól emléxem az amerikai fekete irodalomból diplomázott, ebből télleg nehéz itt Magyarországon megélni. Menjen vissza Los Angelesbe és ott majd eljátszadoznak vele a fekák

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.05. 21:07:10

@jaap:

"Tehát sima kötözködés amit csinálnak."

Nem nevezném kötözködésnek, ha 12 évi törvényellenes működés után végre újra felszólítják a CEU-t, hogy végre tegyen eleget a törvénynek.

Ettől még tartom, hogy épp a kedélyek felkorbácsolásának megelőzése céljából most épp nem kellett volna ilyen sietséggel intézni a dolgot, illetve adhattak volna 2019-ig időt, ahogy a MRK javasolta.

lippsi e vagy? 2017.04.05. 21:08:19

@Tiszteltetem Brüsszelet:
Fogyasztási rövidlejáratú devizahitel volt Orbánék idején, amin majdnem mindenki nyerni tudott. Szó nem volt akkoriban 25 meg 30 éves futamidejű devizahitelekről, ami egy későbbi agyrém

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.05. 21:08:28

@Tiszteltetem Brüsszelet:

"Ezt alakította át az MSZP úgy, hogy eszébe se jusson senkinek forinthitelt felvenni."

Na igen, mesterségesen az egekben tartották a hitelkamatokat.

Tiszteltetem Brüsszelet 2017.04.05. 21:11:28

@lippsi e vagy?: Most azt hazudja a demokrata, hogy a 2 millió kitántorgó mindegyike CEU diplomás.

Tiszteltetem Brüsszelet 2017.04.05. 21:13:00

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Úgy néz ki a valós cél valóban Soros kipaterolása, mert úton van a CIVILtörvény is.

Ennek minden demokrata csak örülhet.

paaj 2017.04.05. 21:21:21

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Egy 2001-es törvénymódosítás tette lehetővé a devizaalapú hitelezést. Attól, hogy nem tudsz valamiről az még létezik.

lippsi e vagy? 2017.04.05. 21:22:25

@jaap:
" ez semmi másról nem szól csak és kizárólag a beteges soros gyűlöletről."

Na persze, mert amikor Soros kennelében megy a szardobálás a törvényes magyar kormányra, az "civil kritika a kormánnyal szemben", de Soros érinthetetlen mert visszavonul az általa kiépített védvonal mögé

Hazugságra épül az egész birodalma. Civilnek hazudott fizetett aktivisták végzik központi koordinálással a kiosztott feladatokat, az agymosást pedig a libsifészek CEU végzi

paaj 2017.04.05. 21:22:45

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Nem. Ezért felnégyelés jár. Amiért meg valaki nem olvas, nem ért, nem kérdez, meg csőd és ház elvesztés. Jogosan.

paaj 2017.04.05. 21:24:39

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Nem, nem jól érted. Ha ennyire hülye vagy minek irogatsz?

paaj 2017.04.05. 21:26:31

@Tiszteltetem Brüsszelet: :DDD Közlöd, hogy libsi hazudozás majd megerősíted, igen így történt. Csak gratulálni tudok :DDDD

Jakab.gipsz 2017.04.05. 21:26:52

Ez az ! Kezditek észre venni Soros pontosan ott folytatja ahol Marx abba hagyta ugyan annak az éremnek a két oldala. Marx a proletár internacionalizmussal operált, Soros a a globalista multikulturalizmussal, hülyíti a népeket, pontosabban ugrassza össze az országokat és amit művel kontra produktív.

paaj 2017.04.05. 21:27:49

@Kovacs Nocraft Jozsefne: NE erőlködj. Rengeteg butaságot írsz, a szövegértéssel is súlyos gondjaid vannak.

paaj 2017.04.05. 21:29:41

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Az ugyebár Járai elvtárs volt te idióta.

lippsi e vagy? 2017.04.05. 21:29:41

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
A szoclibbantak eltörölték a lakásvásárlási kedvezményes hitelkonstrukciókat, és innentől kezdve aki nem akart eleve kilátástalan hitelkamatokkal belevágni az devizahitelt vett fel. Amikor pedig elkezdték emiatt kongatni a vészharangot, belföldön és külföldön is, csak rángatták a vállukat hogy ők nem avatkoznak be a piaci folyamatokba

Totál alkalmatlanság vagy korrupció a nagy bankok részéről?

Végső soron mindegy. A kettőt együtt ma "demokratikus ellenzéknek" hívják

Thunder_th 2017.04.05. 21:30:40

Itt a lényeg:

Nyílt levél Balog Zoltán miniszternek

Tisztelt Miniszter Úr!

Talán ismeri azt a régi viccet – április 4-én épp aktuális –, hogy a Szovjetunióban munkaerőhiány van, ezért Brezsnyev elhatározza, kinyitja a határokat. Eltelik néhány nap, hívatja a külügyminiszterét: “Gromiko elvtárs, baj van! Nem befelé, hanem kifelé özönlenek az emberek! Ha ez így megy tovább, ketten maradunk.” Mire Gromiko: “Persze, te meg az a hülye Koszigin!”

Nos, ha Önök így folytatják, a magyar felsőoktatásban ketten maradnak: Ön meg a Palkovics. Aki ér valamit a tudományban és még fiatal, az menekülni fog innen. Akár meg is kegyelmezhetnek a CEU-nak, az okozott kár így is óriási. Minek fordítottak annyi pénzt és energiát a külföldi hallgatók Magyarországra csábítására (a Stipendium Hungaricum ösztöndíjra gondolok), ha közben meg másokat el akarnak üldözni? Kinek lesz kedve ezután idejönni tanulni? Milyen eséllyel fogunk mi, magyar kutatók, ezután a nemzetközi kutatási pályázatokon indulni? Ha bármikor, bármilyen indokkal be lehet zárni egy kiváló egyetemet ebben az országban, akkor a bírálók kétszer is meggondolják, érdemes-e az itteni kutatásra pénzt áldozni. Márpedig, mint Önök tudják a legjobban, a magyar felsőoktatás pályázatokból él, az állam nem tartja el.

A mai parlamenti szavazás megmutatta, mire tartják Önök a magyar értelmiséget: semmire. Mit számít akárhány egyetem, a rektori konferencia, az MTA véleménye egy olyan ügyben, ami elsősorban őket érinti? Semmit. De ugyanígy nem számít a nemzetközi tudományos világ véleménye sem. Eddig a tudományos életben jó volt magyarnak lenni. Mindenhol ismerik a híres magyar tudósok és művészek nevét, tudják róluk, hogy magyarok. Önök most elintézték, hogy lehajtott fejjel járhatunk ezentúl a világban.

Önök mindig büszkén emlegetik a magyarok tehetségét, a sok Nobel-díjast. Úgy látom, megvan a mesterterv, hogyan nyerjünk újabb díjakat: a legszebb hagyományainkat folytatva el kell üldözni a kiváló kutatókat, külföldön biztosan többre jutnak, mint itthon.

Nem tudom, miért csinálják ezt, de ha rombolni akarják ezt az országot, a legjobb úton járnak.

Pósfai Mihály
MTA rendes tag
Széchenyi-díjas egyetemi tanár

lippsi e vagy? 2017.04.05. 21:35:02

@Tiszteltetem Brüsszelet:
Soros elvetette a sulykot a migrincsek ránk uszításával, ezért meg kell fizetnie az árat

A többi általa keltett fekély kezelhető, csupán nyitottan kell tartani nehogy befertőződjön. De hát ő maga is nyitottságot hirdet, akár egymás vállára is borulhatunk, nem igaz?

élhetetlen 2017.04.05. 21:37:20

@vezér01: Jó beszélgetünk. “De azt se szeretném,hogy egy más nemzet tisztességtelen, hazug tolvaja mondja meg nekem a tutit.”. Egy mesterképzést folytató egyetemről beszélünk, ahol 160 oktató működik, ahogy olvastam, és ezek nem klónok, hogy mind ugyanúgy gondolkodjanak, úgyhogy nem tudom, ki akarja neked megmondani a tutit. A másik, és teljesen más tészta. Ez az élelmiszer ügy. Lázár kiáll, és kijelenti, hogy szeméttel etet bennünket a nyugat, sőt összerántják a V4-eket is a témában, ahol szintén egyik politikus sem evett zacskós levest azt hiszem, de úgy döntenek, hogy tudják. Aztán elrendel egy vizsgálatot, aminek az eredményével kapcsolatban hazudik, bízva abban, hogy kevesen veszik a fáradságot, hogy végig nézzék a vizsgálat eredményét, közli, hogy igaza volt, hetven százalékban eltérnek a Magyarországon forgalmazott termékek a nyugatitól. És hőzöng az ország. Az kimarad, hogy a nyugati 5%-os sört a Magyarországon gyártott 4%-ossal hasonlították össze, és az is, hogy a babérlevélnél az volt, hogy a nyugati foltosabb, a Magyarországon forgalmazott aromásabb. De eltér, és Lázár szerint neki igaza van, pedig nincs. Na, ezt csak azért írtam, mert nekem az sem jobb, ha egy ilyen magyar politikus mondja meg a tutit.

atomic power 1986DucaDuca 2017.04.05. 21:50:21

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

2010. december 31-ig volt hatályban a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi LXI. törvény. Ez a KEE -re testreszabott törveny védelmet jelentett az egyetemnek 2010. december 31 -ig, mert 2011. 01. 01 -től már a 2005-ben meghozott CXXXIX. felsőoktatasi törvény szerint kellett működniük. 2012. 01.01-től lépett hatályba az új parlament által elfogadott nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény. Innentől a mar ismertetett eltérések vannak a működés es a törvényi előírások között. Ahhoz, hogy 2011. januar 1. és 2012. januar 1 között megfelelt-e a törvényi előírasoknak, ahhoz ismerni kellene a CEU pontos statusát az USA-ban, a kiadott oklevel jogszerű ottani elismerését, ennek hitelt érdemlő bizonyítását es egyeb engedelyek meglétet, ezert ehhez nem tudok hozzászólni.

Tiszteltetem Brüsszelet 2017.04.05. 21:51:28

@paaj: Nem, közlöm hogy a libsik azt hazudják, hogy a devizahitelezés Orbán büne, az igazság meg az hogy a libsik büne.

A libsik minden törekvése a magyar emberek és magyarország szuverenitásának csökkentése, vagyonuk elvonása, évszázadok óta.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.05. 21:58:44

@lippsi e vagy?: "Hazugságra épül az egész birodalma. Civilnek hazudott fizetett aktivisták"

:)) Ez az! Add a fideSSkullancsoknak a pofájába a saját hülyeségük dupláját! Kurva jól csinálod!

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.05. 21:59:59

@paaj:

"te idióta."

Látom, te is a CEU-n végeztél.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2017.04.05. 22:03:58

@atomic power 1986DucaDuca:

Köszönöm az infót.

@lippsi e vagy?:

Én is valahogy így emlékszem. A paaj-féle hazudozók szerint Orbán késztette az embereket arra, hogy frankban eladósodjanak, pedig a forinthitelek ellehetetlenítése miatt történt mindez.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.05. 22:10:32

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "Látom, te is a CEU-n végeztél."

Ja, mert többet lát a világból, mint egy fideSSbirka.

Hidd el, igazat mond.

"Az emberek a devizahiteleket leginkább a magas forintkamatok miatt választották, amelynek mértékét a Nemzeti Bank határozza meg. Az MNB elnöke 2001 és 2007 között az első Orbán kormány pénzügyminisztere, Járai Zsigmond volt."

kiszamolo.hu/devizahitelek-mi-a-valodi-problema/

gyurcsánynak rengeteg bűne van, ebben az egyben azonban nem csak ő sáros.

MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ.BÖRTÖNBEN 2017.04.05. 22:14:43

Azért Járai nem csak szemétkedett, abban teljesen igaz volt, hogy elszállt a költségvetés.

Arcade Macho 2017.04.05. 23:06:45

@Jakab.gipsz: azert MArc csak tobbet tudott hogy neki volt bronzszobra, nem gondolod?

Arcade Macho 2017.04.05. 23:16:09

@lippsi e vagy?: "Totál alkalmatlanság vagy korrupció a nagy bankok részéről?"

ne fejeltsuk hogy a bankok reszerol ott volt a VIP ugyfel kategoria mindket politikai felnek, jol tudod mi volt? bement a kiskancso VIP kartyara kapott par 10 milka hitelt 10%os kamatyra, oszt lekototte azonnal 15% -al

lippsi e vagy? 2017.04.05. 23:19:46

@Arcade Macho:
Gyurcsányit kell megkérdeni, hátha hallott valamit erről

Arcade Macho 2017.04.05. 23:32:48

na a poszt tolonak itt egy erdekes cikk
www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/wsj-a-magyarok-miert-nem-tiltakoznak-a-nyugdijreform-ellen-332665

akkoriban Soros meg nem szervezett tuncizgetgeteseket
de bezzeg a 700Ftos internetadonal Soros bacsi mar ugy gondolta hogy kell az a tuntetes egy uberfontos temaban...

Arcade Macho 2017.04.05. 23:35:33

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: azt a Jarait mondod aki Orban f.szat szopta fel hogy te kesobb betedd popsiba?
hat hol vannak itten az elvek???

Andras J Fazekas 2017.04.07. 07:28:10

Rém lehangoló amikor tanult ember értetlen idiótának tüntet fel magát.

Gerő András, az a törvény nem arról szól amit te belelátsz, majd utólag megpróbálsz belemagyarázni.

Andras J Fazekas 2017.04.07. 07:30:36

@Arcade Macho:

Azzal ugye tisztában vagy Macho, hogy ezzel a tróger retorikával ti itt a büdös életbe nem fogtok kormányt váltani ?

Jakab.gipsz 2017.04.10. 21:40:35

@Arcade Macho: Sok szobrot ástunk ki már a porból !
süti beállítások módosítása