A valódi viták otthona

Reflektor

Ezért kell leváltani a Fideszt

2018. április 05. - szénhidra

ov_600_x_360.jpg

Orbán Viktor meglepően őszinte politikus, mert mindig előre jelzi, hogy mit fog tenni. 2010-ben azt mondta, hogy forradalom zajlott a szavazófülkékben, s az eredmény feljogosítja a kormányt, hogy politikai akaratának korlátlan érvényesítésével az addigi közjogi kereteket lebontsa és újat (értsd: a saját képére formáltat) építsen helyette, vagy, ahogyan mondták, „befejezze a rendszerváltást” – így is történt. 2014-ben Tusnádfürdőn bejelentette, hogy nem csak liberális lehet egy demokrácia, sőt ma az illiberális demokráciák a „sztárok”, nekünk is ilyen kell – el is kezdte építeni. Most pedig azt mondta, hogy elégtételt fognak venni jogi, politikai és morális értelemben is, vagyis megtorlással fenyegetett – győzelmük esetén alighanem így is lesz. A következő négy év tehát, amennyiben nyer a Fidesz, könnyen lehet, hogy a bosszú bevégzésének és az illiberális demokrácia-projekt befejezésének időszaka lesz, vagyis a nyolc év alatt uniós pénzekből fokozatosan építgetett autoriter rendszer feltehetően elnyeri véglegesnek szánt formáját. Az alap, a váz, a falak már állnak, most jön a tető és kész is van, se ki, se be. Nagyon nem mindegy azonban, hogy mekkora fölénnyel újráznak a kormánypártok. Jelen állás szerint úgy fest, hogy mindösszesen lassítani lehet a már félig kész rendszer befejezését, de ez egyáltalán nem kevés: az építmény befejezetlensége ugyanis szükségszerűen annak erodálódásához is vezet majd, ezért az Orbán-rendszer mindegyre erősebb radikalizmusából nem kérőknek kitartó és hosszú (értsd: több cikluson átívelő) munkára kell felkészülniük. A kommunizmus tapasztalata azonban arra tanít, hogy egyetlen rendszer sem tartható fenn örökké, még ha nagyon sokáig áll is, amelyik a szabadság helyett annak korlátozására, az egészséges közélet helyett az örök ellenségképzésre és félelemkeltésre épül.

Márpedig a 2010, de főleg a 2014-15 óta tartó időszak erre épül. A Fidesz elmúlt nyolc évének bűnei közül éppen ezért a legnagyobbnak az ország erkölcsének teljes lezüllesztését tartom, amelyet a kormánypártok csúcsra járatott agresszióval, erőfitogtatással és gyűlöletkeltéssel tudtak elérni. Ennek következtében az egyébként is hatalmas mértékű megosztottság lényegesen nagyobb lett: 2010 előtt nehezen tudtam volna elképzelni, hogy magyar emberek halált kérjenek egymásra csak azért, mert politikai kérdésekben nem ugyanazt gondolják. Márpedig Németh Szilárd országjárásának egyik állomásán pontosan ez történt. Igaz, a nácizás, kommunistázás, antiszemitázás, zsidózás, hazaárulózás stb. az egyébként is már betegen született (mert az elnyomói által világra segített) magyar demokráciát a kezdetektől fogva kísértette, de azt kevesen gondolhatták, hogy a gyűlöletkeltés ilyen mértékben szintet tud lépni. Ezt csak akkurátus, precíz, kitartó munkával lehetett elérni, a belefektetett energia azonban láthatóan meghozta az eredményét: míg a jobboldalon 2010-ben – az elszámoltatás jegyében – Gyurcsánnyal szemben sokan a börtönbüntetést tartották volna elfogadhatónak, most, úgy látszik, egynéhány fideszes nem érné be ennyivel, egyenesen villamosszékbe küldené az ellenzéket, ha tehetné. Ugyanakkor hiszem, hogy ezek a szélsőségesek még mindig kisebbségben vannak a párt hívei között. Ugyanakkor itt az ideje, hogy kimondjuk: a Fidesz-tábornak vannak szélsőjobboldali alakjai is! Az egykor mérsékelt jobboldali (konzervatív) Fidesz a Jobbik hatására és ellenében is folyamatosan radikalizálódott és mára egyértelműen egy jobboldali radikális párttá vált, amely széles körben igyekszik meríteni a szélsőjobboldali táborból is.

Ezen az állapoton ugyanakkor mihamarabb változtatni kell, mert sem mi nem élhetünk ilyen országban, sem nem hagyhatjuk ezt a mérhetetlen mocskot a gyermekeinkre és unokáinkra. Ám erre a jelenlegi kormányerőkkel egyszerűen nincs esély: a 2014 utáni Fidesz alighanem végérvényesen rálépett arra az útra, amelynek eredménye ez a „kivégzős” retorika. Annál is inkább veszélyes ez, mert a választópolgárok legalább annyira alakítják egy párt politikáját elvárásaikkal, mint fordítva, a folyamatos riogatás és uszítás pedig még tovább radikalizálhatja az egyébként is régóta nem mérsékelt jobboldaliakat. Egy fokkal sem jobb, hogy a miniszterelnök halálbüntetés helyett „mindössze” listázza a vele szemben álló választópolgárokat (az ilyen listák nagyon ismerősek lehetnek a harmincas-ötvenes évekből, lásd zsidó- és kuláklisták) és hogy ezeket az embereket nem politikai ellenfeleinek vagy megnyerhető választópolgároknak, hanem ellenségnek tekinti. Ellenség és ellenfél között éppen az a különbség, hogy az ellenfelet fair küzdelemben, egyenlő feltételek mellett legyőzhetem úgy, hogy megnyerem a korábban őt támogató választópolgárokat (ehhez felkészültség, ügyes retorika és valódi eredmények kellenek), az ellenséget azonban likvidálni kell, máskülönben ő tesz így velem. Legalábbis a háborús logika ezt diktálja. A gond csak az, hogy jelenleg, elvileg, béke van. Persze, ahogy Bertold Brecht drámájában, a Kurázsi mama és gyermekeiben is olvashatjuk: néha csak egy kis időre van szüksége a háborúnak, amíg kifújja magát, pihen egy picit, hogy aztán újult erővel térhessen vissza. Ezt az időszakot hívják békének.

De hogyan tartja meg a Fidesz a szavazóit erre a permanens hadiállapotra épült nyolc év ellenére is? Hogyan lehetséges az, hogy a választópolgároknak nincsen elegük ebből, hogy nem fáradtak bele legalább egy kicsit az állandó háborúba? A válasz részint az lehet, hogy többé-kevésbé valóban konszolidálódott a gazdaság, ahhoz képest legalábbis mindenképpen, amilyen állapotban 2010 előtt volt. Ennek pedig tapasztalható eredményei vannak a (felső)középosztály számára, amely lehet, hogy hiszi, lehet, hogy nem, hogy mindez egy kormányváltással varázsütésre elvészne, de mindenesetre annál marad, akitől már bizonyosan kapott. Ez pedig a sorozatos „baloldali” megszorítások (ahogyan arrafelé hívják: „reformok”) után az egyre vékonyodó középosztályt vagy annak egy részét valóban odaköti a kormánypártokhoz és valljuk be, ez többé-kevésbé érthető is. Részint pedig az, hogy a Fidesz-tábor gerincét alkotó középnemzedék és az idősek számára feltehetően azért is annyira elfogadható a kormánypártok retorikája és hatalmi praxisa, mert rendkívül ismerős, az ismerős pedig, bizony, otthonos. A szocializmus mindig éber őrködést követelt meg állampolgáraitól, mert a nyugati imperialisták állandóan azért szövetkeztek össze egymással és hazai kitartottjaikkal, hogy megdöntsék a rendszert, tönkre tegyék annak vívmányait, ezt pedig mindig provokátorok működésével próbálták elérni. Ismerős, igaz? Orbán Viktornak, kétharmaddal a zsebében, annyi dolga volt csupán, hogy a „szocializmus”-t kicserélje az általa kiagyalt „Nemzeti Együttműködés Rendszeré”-re (NER), az „imperialisták” megjelölést elhagyja, illetve utóbb cserélje a „Soros-hálózat”-ra, miközben mindenkit, aki ellenvéleményt merészel megfogalmazni, e hálózat emberének és „provokátor”-nak kiáltson ki. A „külföldről fizetett ügynökök” szintúgy a szocialista terminológiából lehet ismerős. Nem más ez, mint a velünk élő Kádár-rendszer.

Már maga a NER megnevezése is rendkívül cinikus, miközben minden ízében a szocializmusra mutat vissza. Cinikus, mert egy olyan kurzus hivatkozik a nemzet egészének együttműködésére, amely csak azt a véleményt képes elfogadni, amely egyezik az övével, vagyis az „egész”-ből igen sokakat kizár. A szocializmust idézi, mert legutóbb az a rendszer hirdette folyton-folyvást az egységet, az egy irányba tartást, miközben számolatlanul iktatta ki (átvitt és szó szerinti értelemben is) a rendszer ellenségeit, akiket „osztályidegennek” kiáltott ki. Mindkét rendszer igyekezett figyelmen kívül hagyni, hogy valójában egy társadalom mindig sokszínű, éspedig azért, mert az emberek sokfélét gondolnak ugyanarról a dologról. Az a rendszer azonban, amely nem képviselni akarja e sokféleség egyik összetevőjét (ideológiát vagy társadalmi csoportokat), hanem uralkodni akar a közösség tagjai felett, minden önálló véleményben ellenséget lát. A képviseleti demokrácia azonban nem működhet másként, mint hogy ezt a sokféleséget leképezi úgy, hogy a választott képviselők értelmes párbeszédet folytatnak egymással és e dialógusból kialakuló konszenzus jelenti az alapját az ország előre jutásának. (Nem véletlen, hogy nagyon hamar megjelent a konszenzuális demokráciamodell kritikája és „a többség mindent visz” logikáján alapuló többségi modell felmagasztalása a jobboldali szellemi hátországban, amely mintegy elméletileg is meg kívánta alapozni a 2010 és ’14 közötti kormányzási gyakorlatot.) E konszenzuális demokrácia nem működött jól 1990 óta és kimondottan rosszul funkcionált 2006 és ’10 között, de az elmúlt két ciklus azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a mostani rendszer csakis azért „hatékonyabb” az előzőnél, mert az ellenzék gyengesége, valamint a független intézmények elfoglalása miatt alig-alig van már valaki vagy valami, ami gátat szabhatna a kormánypártok működésének, amelyek így a mindenféle osztogatás és fejlesztés (életpályamodellek, béremelések, adókedvezmények stb.) eredményei mellett azoknál jelentősebb mértékben pakolják át a közvagyont a saját zsebeikbe. Ez azonban meglehetősen kétes értékű hatékonyság.

Nagy kérdés, hogy kire lehetne leváltani a Fideszt; magam az ellenzéki összefogásban, majd egy előrehozott választás kiírásában nem hiszek. Mivel azt (is) megnyerné a Fidesz, az egész kutyakomédia lenne csupán. Annak meg mi értelme? Lassú víz, partot most – mondta a miniszterelnök 2010-ben, aztán valahogy mégis gyorsabban mosta az a víz a partot. Az ellenzéknek azonban valóban erre kellene berendezkednie úgy, hogy 1) megújítja önmagát a baloldalon kiebrudalva onnan mindenkit, akinek köze volt a ’89 előtti világhoz és a 2010 előtti „baloldalhoz”, és 2) valódi közösséget hoz létre a civil szférára építve, nagyjából úgy, ahogy annak idején a Fidesz is tette a Polgári Körök létrehozásával. (Az LMP egyik gyengesége éppen a vidéki bázis erőtlensége, ami gátja a növekedésnek, hiába meríthet amúgy a párt mindkét oldalról.) Megújítással és közösséget építve lehet valódi értékközösséget teremteni – mi lehetne aktuálisabb üzenet húsvét környékén, mint a megújulás és az erkölcsi felemelkedés? A Fideszt pedig csakis erre szabad leváltani, mert csak ez jelentheti a garanciát egy új korszak, egy élhetőbb Magyarország számára. Egy romlott, elvtelen, hazug társasággal szemben csakis elvi alapon lehet valódi alternatívát kínálni, valódi alternatíva nélkül viszont senki sem tudja leváltani a kormánypártokat. Ezt igazán megérthetné már mindenki.

A végére ismét Brecht drámájából idézek: „Ha az ember a nagyfejűek szavát hallgatja, úgy látszik, hogy ők csak istenfélelemből vezetik a háborút, s mindenért, ami szép, ami jó. De ha az ember jobban odakukucskál, kiderül, hogy nem olyan tökfilkók – a háborút a haszonért vezetik.” Ne legyenek kétségeink afelől, hogy a 2018-as választás tétje nem az, hogy Magyarország megmarad-e magyar országnak, amiként azt a kormány állítja (noha ez is tét, persze, nem is kicsi), hanem az, hogy folytatódik-e a keresztény köntösbe bújtatott tolvajlás, a folyamatos hazudozás és a dicsőséges menetelés Kelet felé, hogy folytatjuk-e a már egyszer elbontott szocializmus téglánkénti visszaépítését. Pesszimista vagyok: folytatjuk. Túlságosan ismerős és kényelmes ez sokak számára ahhoz, hogy nemet mondjanak, az „alternatíva” pedig siralmas, szánalmas és nevetséges. Csak romlott gyümölcs van a piacon, az az egy meg, amelyik nem az, még kicsi. De amelyik egyszer már megrohadt, sose lesz újra egészséges. Amelyik viszont kicsi, az még megnőhet. Április 8-án tehetünk valamit ezért.

Alfons W. Saki

 

A bejegyzés trackback címe:

https://reflektor.blog.hu/api/trackback/id/tr3713811958

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Egy meg nem valósult bojkott margójára 2018.04.05. 19:39:37

Az újrendies rendszer bebetonozódott. Nincs jelentősége, hogy 100%, 67% vagy 51% az állampárt többsége. Álságos a számolgatás. Főként ilyen alaptörvénnyel, ennyire kiürült parlamentarizmussal, ilyen médiával és ilyen intézményi pártállami struktúráv...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

schlumbergerna 2018.04.05. 16:54:35

A maffia pedig aljas, gátlástalan, erőszakos. Amerikában le tudták győzni, egyszerű adócsalás miatti letartóztatással. Meg kéne próbálni...

maxval bircaman szeredőci szürke proletár · http://www.bircahang.org 2018.04.05. 19:17:45

Dehogy kell. A fő cél: távol tartani a ballibeket a hatalomtól. Ha ez sikerült, aztán majd le lehet váltani a Fideszt is. Addig semmiképpen.

Max Cuda 2018.04.05. 19:51:20

@maxval bircaman szeredőci szürke proletár: én is pont ezen a véleményen vagyok. Ballibtalanítani kell az országot.

Max Cuda 2018.04.05. 19:53:38

@Peter Götz: na ezzel a rendkívül sokatmondó és részletes kritikáddal mozgósítottad mind a 176 DK szavazótokat vasárnapra :DDD

Max Cuda 2018.04.05. 19:54:26

@schlumbergerna: jó ez neked, mit képzelsz magadról te szarzsák jobbat érdemelsz?

arabok balrol 2018.04.05. 19:59:35

Olyan jövőről álmodom, amikor magyarországon lesz egy nemzeti minimum és 2 nagyobb párt /fideszjobbik?/

Terroristákkal viszont, nem kell tárgyalni s kegyelmet sem kell adni.

Peter Götz 2018.04.05. 20:09:43

@Max Cuda: fidesz= Magyarország javainak ellopására alapított párt,melynek fő célja az ország kirablása,alapvetően maffiamódszerekkel,
eredménye:magánstadion,ahonnan már bárkit kidobnak,Helikopterezés esküvöre,esetleg svédországban rénszarvas szállítása szintén helikopterrel,Kósa féle 1000 milliárdok mozgatása,és még van bőven,ami egész egyszerűen nem fér ide,de hát 8 év alatt bizony hosszú lett a lista /MNB pénz magánosítása,és és és/

karpackie 2018.04.05. 20:18:30

fideszessel beszélni=süketekkel beszélni.

Brix 2018.04.05. 20:22:39

Ami Magyarországon kialakult , az egy teljesen abszurd , szinte tragikomédiába hajló politikai rendszer. Egy normális , európai demokráciában jönnek mennek a pártok és a miniszterelnökök.. Van hatalomváltás, van pártok egyenlő versenye, váltógazdálkodása, vannak esélyes alternatívák... Náluk kimerevedett, feudális érdek-összefonódásokon alapuló, demokratikus úton megdönthetetlen rendszer jött létre ...Az átlagember - a máról holnapra élő , tanulatlan , ultrakonzervatív kispolgárok- újra fogják Orbánt választani... Senkit sem érdekel a korrupció, a pártközeli milliárdos elit pofátlan gazdagodása, az sem, hogy Orbán testvére, apja, veje állami , milliárdos megrendelésekből gazdagodik..

John Szigethy 2018.04.05. 20:41:51

Szerintem az útszéli prosti anyádat kell leváltani.

lobaszopiatej 2018.04.05. 20:53:30

Szófosó lett a cikk, alig olvastam el.

Mindenesetre a viccpárt lesz nálam a favorit, az egész ellenzék jól lehúzná többkullanccsal az átlagkeresőt, megvásárolva a prolik szavazatát.

dare 2018.04.05. 21:16:36

Valóban, egy rövid időn belūl kiírt új választási rendszerben a Fidesz győzhet, nagyon sok szavazója van a pártnak.
Tegnap már 3 milliót is hallottam, de nagyon reménykedek abban, hogy ez a szám max 2.5 millió lehet.
Ha 3 millióan szavaznak a Fideszre, akkor itt nagyobb a baj mint hittūk.
Megfelel rengeteg embernek a 4 műszakos munka 115 ezer ft-ért Mátészalkán, Budapest vonzáskörzetében a 220 nettó 3 műszakban?
100 ezer ft-os albérletárral számolva mi a kūlönbség a két kereset között?
Ez csak 2 ismerősöm mostani keresete nagyon sok munkával úgy, hogy ha kint dolgoznának ugyanezeknél a cégeknél, a négyszeresét kereshetnék a mostani bérūknek.
De a közmunka, ápolók, tanárok is jó hogy dolgoznak, csak az a kérdés minek.
Mert hogy sok örömūk nincs benne, az tuti.

Nem lehet 3 millió elégedett a mostani kormánnyal, nagyot fogok csalódni ha ehhez közeli szám fog lenni a Fidesz neve mellett.

Ennek a pártnak még programja sincs.
Egy Jobbikos ismerősöm javaslatára elolvastam a Jobbik 2010-es programját.
Sokan mondják mi szūkség van ezért a Jobbikra (nem a Jobbikosok).
Én azt kérdem mi szūkség van a
Fideszre?

Ha a programokat nézzūk, akkor az Lmp programja lenne szerintem a legjobb megoldás a következő 4 évre.
De mivel lövése nincs a választók 90%-nak a programokról, ezért csak a szimpátiaszavazás megy.
Pedig jó lenne a listást ( ahogy kellene) a program alapján bekarcolni, mert ezzel tudnák az életūket befolyásolni a legjobban a választók, és 4 év múlva így a párt is számonkérhető, ha nem úgy mennek a dolgok mint ígérték.

A Jobbik mostani programja is jó, az Lmp-jé után ez is nagyon tetszik.

Sőt, még a Kétfarkúak programja (humor) is tetszik, ha indulnának itt, rájuk is szavaznék.
Sokan ezt trollkodásnak és komolytalankodásnak tartják, de sok szavazóban van troll, akik másként értelmezik a politikát.
Ha nem venném most komolyabban a választást, a bennem lakozó troll miatt valszeg rajtuk is gondolkodnék, de itt nem indulnak sajnos (pedig szavaznának rájuk, ebben biztos vagyok).
Társadalmi hasznosságuk megkérdőjelezhetetlen, nélkūlūk már lehet feszūltebb lenne a légkör.

A lényeg: amíg nem sikerūl kitörölni sok ember fejéből ezt a populista imádatot, addig nem szabad új választást kiírni, mert akkor vagy Fidesz, vagy Mszp-Dk kormányzás lesz újra.
Soha nem lesz rendszerváltás.

dare 2018.04.05. 21:28:58

@lobaszopiatej: Pedig többkulcsos kell a következő 4 évre.
Nekem se tetszik, több marad a zsebemben az egykulcsossal, de nem lehet csak a mára és magunkra gondolni.
Nem működik az ország úgy ahogy kellene az egykulcsossal, tetszik vagy nem tetszik váltani kell.
Aztán majd máskor ( talán 8 év múlva) visszatérhetūnk a témára, de ezzel a politikával ez nem megy.

Peter Götz 2018.04.05. 21:35:47

@Max Cuda: rohadt tolvaj banda a fidess

Max Cuda 2018.04.05. 21:42:03

@Peter Götz: csak a sértődöttség beszél belőled, szó sem igaz az egészből. Viktor jó.

Rwindx 2018.04.05. 22:10:28

@dare:
"Nekem se tetszik, több marad a zsebemben az egykulcsossal, de ..."

Hogy mennyi ilyen panaszt olvastam én az utóbbi pár évben. :D Baszki, majdnem mindenki jobban járt, elsősorban az adócsalók szívták meg vele. Nem véletlenül voltunk a 10 millió minimálbéres országa zsebbe fizetéssel...

arabok balrol 2018.04.05. 22:12:24

Ellenzékváltó hangulat van az országban.

Peter Götz 2018.04.05. 22:16:13

@Max Cuda: ez nem sértődöttség,inkább szomorúság,hogy ennyi gátlástalan Magyar ember van fontos pozíciókban,és csak a lopás fontos nekik!
Simon L.a volt államtitkár,még a saját testvérét is kisemmizte volna,ha nem adja neki vissza a bíróság,rongy emberek mindenhol,mi nem balkániak vagyunk,hanem egyszerűen genetikai hulladékok!

Max Cuda 2018.04.05. 22:22:51

@Peter Götz: A genetikai hulladék sor veled kezdődik, egy sima melléknevet sem tudsz hibátlanul leírni. Mondat közben melléknevet nem írunk nagybetűvel. Leülhetsz egyes. Holnaptól jelentkezz a Fidesznél közmunkára, más munkára nem vagy alkalmas.

dare 2018.04.05. 22:25:48

@Rwindx: Majdnem mindenki jobban járt, kivéve az ország.
Nem működik az egészségūgy, az oktatás, ami azért nem egy elhanyagolható szempont szerintem.
Mi lenne ha az országot is figyelnénk kis időre a saját önös érdekeink helyett.

arabok balrol 2018.04.05. 22:27:54

forradalom megint elnapolva 4 évre

nézzétek a jó oldalát most 4 évig permanensen fog bukni az orbángeci a ballib sajtóban, ha meg most igazából megbukna, akkor csak rövid ideig tartana az öröm.

Tartósan nagyon meg kell buknia az orbángecinek, nem csak ideiglenesen!!!

Bicspesz Elek 2018.04.05. 22:33:23

Nyugi! A demokraciak sem allnak fenn sokaig. Lasd az okori Athent, vagy a romai koztarsasagot stb stb.

Lamlam 2018.04.05. 23:10:58

@dare:
Nem kötözködés kép , de azok a pártok akik biztosan nem nyerhetnek , azok bármit meg tudnak ígérni , a megvalósítás más kérdés .

"A lényeg: amíg nem sikerūl kitörölni sok ember fejéből ezt a populista imádatot, addig nem szabad új választást kiírni, mert akkor vagy Fidesz, vagy Mszp-Dk kormányzás lesz újra."
Jó lenne a népnek ha Orbán populista politikát képviselné de erre az útra sosem tért rá . Ewel szemben az "önös politikát"űzi awal hogy a köreit gazdagítja , rengeteg eu-s pénzt lenyúlt awal hogy túlárazott mindent . Persze morzsákat azért hagyott a népnek . " minimálbér emelés , pulykapénz a nyuggereknek , stb ,stb.
Amikor Karácsony G. , Szél B., Vona G. egyszerre akar miniszterelnök lenni , azt látom , hogy csak a hatalom érdekli Őket . 2014 ben is ez történt . Másról sem szólt a szlogen "ezt a kormányt el kell zavarni " , miért ? hogy most már loptál eleget Orbán , most mi jövünk ! Miért nem lép vissza mindegyik párt az mszp javára , hogy kormányváltás legyen ? Persze ne higgye senki hogy az hozza el a kánaánt .

Vegyük észre , 28 alatt mire ment ez az ország ? Orbán nyilván a politikai ellenfeleit igyekszik sárba döngölni . De ez fordítva is így történne . Baló György műsorában is degradálják egymást Vona és Karácsony , mindez Orbánnak jó .

Peter Götz 2018.04.05. 23:42:34

@Max Cuda: ez a magyar oktatás,de attól még rablók csicskája vagy!!

dare 2018.04.05. 23:59:33

@Lamlam: Teljesen jó a programjuk, nem hasraūtés.
Orbán populista, bármilyen morgolódásra reagál a párt, abszolút figyelik a választók rezdūléseit.

Néztem a vitát, nehéz időszak elé fogunk nézni.
Bár a két Lmp-s kicsit rugalmasabbnak tűnt, de talán a választás után Vonáról is lemegy a teher, és ha csak éppen feles többséget érnek el közösen, talán ő is kicsit képlékenyebb lesz.

Peter Götz 2018.04.06. 00:19:27

fidesz program =lopunk még még még

Boar. 2018.04.06. 07:27:41

@Max Cuda: Ha neked jó az orbán akkor szopjad tovább a faszát te majom, még fizess is érte...

2018.04.06. 08:35:27

Ez egy jól kigondolt terv Magyarország hosszútávú kizsákmányolására, amihez a mindenkori kormányok asszisztáltak. Nem tűnik fel, hogy a magyar demokrácia koporsója nyugati gyártmány és csak a szögek keletiek?

streeeet 2018.04.06. 10:42:32

2 nappal vagyunk a választások előtt és az LMP-nek ma még mindig több mint 100, a Momentumnak több mint 90 helyen áll jelöltje, úgy, hogy semmi esélyük az adott körzetekben győzelemre.

Ezek a tények, minden más csak duma.

Vissza kell lépkedni, tömegesen, most. Hiábá írja az LMP blogja, hogy Orbánt le kell váltani, ha közben a tetteivel pont Orbán maradását segíti az LMP.

schlumbergerna 2018.04.06. 16:05:54

@Max Cuda: Ronda fideszbérenc, érvelj, ne csak kürtölj!

Max Cuda 2018.04.06. 16:31:04

@schlumbergerna: @Boar.: @Peter Götz: erőlködjetek buzi rudik, szopassátok taknyosra egymást aztán kúrjátok szájba anyátokat aztán egymást aztán fürödjetek meg egymás gecijében fasznyúzó szopókirálynők :D

nagyjából ennyit tehettek és ilyen kevesek vagytok ratyik :) HAJRÁ ORBÁN CSÁSZÁR, A MI ISTENÜNK AKI A BUZERÁNS ELLENZÉKÜNKET SZARRÁ ALÁZZA LOL xd

Max Cuda 2018.04.06. 16:35:01

@schlumbergerna: @Boar.: @Peter Götz: nem számít semmi csak az a lényeg hogy NEKTEK rossz legyen :DDDDD

Max Cuda 2018.04.06. 16:39:55

@Peter Götz: @Boar.: @schlumbergerna: egyébként hány ciklust bírtok ki ellenzéki kutyaként??? nem szar tróger csicskának lenni? Nem gondolkodtatok azon hogy jajj nem bírjátok tovább úgy érzitek ölnötök kell? :D Támadjátok meg valamelyik kormány hivatalt néznék már kis eksönt meg a véres testetek ahogy lelőnek titeket XDDDDDD

schlumbergerna 2018.04.06. 17:24:10

Íme, a művelt fidesz, ilyenek az ország vezetői. Szégyen.

Boar. 2018.04.06. 17:56:28

@Max Cuda: Le fogom hugyozni a sírodat kispajtás... :-)

streeeet 2018.04.06. 19:31:58

@Max Cuda: Ez olyan keresztény, polgári volt. Csak ti maradtatok a Fidesznek.

streeeet 2018.04.07. 00:27:00

Nem egész 11 óra van hátra a határidőig, amíg még vissza lehet lépni.

Az LMP összesen 4 azaz NÉGY jelöltjét léptette vissza a 106-ból!!!

Teljesen egyértelmű, hogy az LMP-s jelöltek többségének nyerési esélye pontosan 0%.
Teljesen egyértelmű, hogy ezek a jelöltek csak értelmetlenül megosztják az ellenzéki szavazatokat és ezzel a Fideszes jeltölt győzelmét segítik!

Innentől kezdve mindenki eldöntheti, hogy vajon az LMP ténylegesen mennyire akar kormányt váltani!

Ajánlom mindenki figyelmébe:
www.youtube.com/watch?v=PEnOsDtli50

Amit műveltek, arra nincs mentség.

Max Cuda 2018.04.07. 02:23:56

@Boar.: te kis butuska kutyuska, dehogy fogsz te hugyozni, nem is ismersz te ostoba tirpák :) inkább vigyázz magadra ne hugyozz amikor agyvérzést kapsz ha eljön számotokra a végítélet órája 8.-án a fidesz győzelemmel, mert rájössz hogy örökké a fidesz marad hatalmon ;)

Max Cuda 2018.04.07. 02:28:51

@streeeet: Ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát sáálllálllllláááááá :DDDDDddd

streeeet 2018.04.07. 03:26:56

@Max Cuda:

Ha két számjegynél nagyobb lenne az IQ-d, akkor te is sírnál.

Elég látványos, hogy Orbán mellett már csak a magadfajta "sáálllálllllláá" értelmi szintű ösztönlények maradtak meg.

Boar. 2018.04.07. 08:56:21

@Max Cuda: Hamarabb megatalállak minthogy összestrichelné anyád a fapados repülőre szóló moszkvai jegy árát...

schlumbergerna 2018.04.07. 09:05:35

@streeeet: Több a füle, mint az IQ-ja...

Max Cuda 2018.04.07. 11:03:58

@Boar.: és mit csinálsz lerajzolsz te köcsög? amikor szemtől szemben leszünk olyat beverek hogy oda is befordulsz ahol nincsen sarok. Szóval keresgélj csak nyugodtan én itt várlak te skozofrén téveszmés köcsög :Dddd

Lamlam 2018.04.07. 13:35:35

@dare:
Mint már fentebb említettem , nem a programjaikkal van gond . Ja-nem volt két LMP-és csak Szél B. Karácsony G. Együtt-Mszp jelölt volt ott . Az igérvényük nem rossz de ..... a többkulcsos adórendszerük nem tetszik . Minimálbér 0%-os , az afölötti rész 20%-os , és az 1millió feletti jövedelmet 24%-os kulccsal terhelné . Ez azt jelenti sokunktól a 20% vonná , mert ugye ha csak 1 forinttal keresel többet a minimálbérnél már terhel .

Sajnos Szél B. tett arról hogy a Fidesz legyen a befutó 4-5 visszalépés a 106 körzetből kevés . Na de 8. án eldől minden .

Boar. 2018.04.07. 14:02:00

@Max Cuda: Anyádnak se tudsz beverni te kis nyálgép, egy jelentéktelen kis pöcs vagy, még a kurvák is kiröhögnek a háromcentis farkaddal... Szar ügy, hogy a satnya fizikumod mellett agyad sincs, bár narancskullancsnak így pont megfelelsz.

Max Cuda 2018.04.07. 14:59:49

@Boar.: jóvan faszi nyugodjál le attól majd megnyugszol, holnap úgyis nyerünk nem kell attól félned hogy abba kell hagynod itt a trollkodást a következő 4 évben. egyébként meg tudom hogy a tirpák fejed mögött egy érző inteligens fideszes lélek lapul :DDD

streeeet 2018.04.07. 18:47:10

Radics Péter, az LMP hajdúszoboszlói jelöltjének mai facebook posztja:

"A Fidesz nem jól, de jobban kormányozza az országot, mint korábban a szocialisták, és sokan úgy gondolják, ez elegendő. Az a biztos, ha marad a Fidesz."

Ehhez tegyük hozzá az LMP zuglói jelöltjét akinek konkrétan a Fidesz gyűjtött szavazatokat, tegyük hozzá, hogy az LMP 106-ból 6 helyen volt hajlandó koordinációra, a többi helyen a teljesen esélytelen jeltölteivel osztja meg az ellenzéki szavazótábort és segíti győzelemre a Fidesz jelöltjét és ezzel kétharmados győzelemhez Orbán Viktort.

És már meg is kaptam a választ arra kérdésre, hogy az LMP most vajon a Fidesz maradásában vagy leváltásban érdekelt.

Bíztam benne, hogy az utolsó pillanatban észhez tértek, bíztam benne, hogy az utolsó pillanatban úgy cseleketdek ahogy az LMP szimpatizánsok többsége - minden felmérés szerint - várja, bíztam benne, hogy végül félreteszitek a pártérdeket és élőtérbe Magyarország érdekét.

Nem tettétek.

Holnap ti is megkapjátok a választ, tőlünk.

A magam részéről: Viszlát LMP, hajrá Együtt!

streeeet 2018.04.08. 02:07:17

index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/07/vajda_zoltan_szatmary_kristof_egyutt_kampany/
index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/07/ma_11-kor_kezdodik_az_orszaggyulesi_valasztas/olah/

Borzasztóan keresem az LMP oldlain az állásfoglalást, miszerint nem az LMP ragasztgatja le más ellenzékiek plakátjait és nem az LMP állítja megtévesztően az esélytelen jelöltjeiről, hogy ők az esélyesek, de sehol nem találok ilyen cáfolatot.

Jó lenne pedig tisztázni, hogy az LMP-s Moldován László eléggé "hivatalosnak" tűnő, ugyanakkor totálisan félrevezető plakátjai most akkor hamisítványok vagy ennyire mélyre süllyedt az LMP?

Mi ez a nagy csend így a kampány finisében? Eddig sorra jöttek a posztok, néha naponta több is, most meg 3 napja síri csend.

streeeet 2018.04.08. 23:23:56

Gratulálok az LMP-nek!

Az összefogás és a koordináció megfúrásával sikerült a magyar demokráciát és jogállamot végleg eltemetni, az országot egy fasiszta diktatúrává alakítani. Kemény munkával, de megcsináltátok, bravó!

Élvezzétek ki a leendő európai Észak-Koreát amit Orbánnal karoltve majd megteremtetek, élvezzétek ki a júdáspénzt amit a hazaárulásotokért kaptatok.

streeeet 2018.04.09. 00:30:40

...és még a kétharmadot is összehoztátok. Ez igen!

De ti nem fogtok össze az országért még a baloldallal se, mert fúj MSZP, fúj DK, nem kellett az Új Pólus se mert fúj Együtt. Ti csak készültetek a "Szél kormányra".
Jól sikerült!

Helyette kellett inkább a Fidesz kétharmad. Megcsináltátok. Egy rakás körzet nyerhető lett volna ha a tetves jelöltjeiteket visszaléptetitek, megakadályozható lett volna Orbán teljhatalma, de ti nem, mert fúj összefogás. Csak szólok, hogy Hitler is így jutott hatalomra.

Már csak egy kérdésem van: mennyit kaptatok ezért a hazaárulásért? Eleget ahhoz, hogy az országot évtizedekre egy elmebeteg fasiszta diktátor kezébe adjátok?

Ennyit értek ahatalmas erkölcsi magasságokból előadott szólamaitok.
Fidesz kétharmadot.

Amikor belenéztek a tükörbe - ha még kéepsek lesztek rá valaha is - soha ne feledjétek, hogy minden amit Orbán tenni fog az személyesen a ti bűnötök, a ti felelőségetek! MINDEN!

_atpijkamo_ 2018.04.09. 04:50:28

Orbán Viktor győzelmi beszéde
2018.04.08. 09:47

Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim! Köszönöm!

Először is köszönöm Soros Györgynek, hogy annak idején elindította a hatalom útján a Fideszt és finanszírozta az 1990-es választási kampányunkat. Ahogy a régi dakota mondás tartja: soha nem késő hátbaszúrni azt, akinek az első lépéseidet köszönheted!

Köszönöm neked is, mentorom, Vlagyimir Vlagyimirovics, rengeteg tanultam tőled, és még nagyon sok trükködet szeretném kipróbálni itthon. Mégegyszer bocs a Moszkva térért, Pakssal kárpótollak!

Köszönöm ezenkívül Gyurcsány Ferencnek, hogy 2006-ban úgy elkúrta, és nem tanult belőle semmit. Nélküle soha nem sikerülhetett volna úgy lenullázni a baloldalt, hogy még 12 évvel később se tudjon talpra állni. És persze hálás vagyok a többi ellenzéki pártnak is, hogy nem mutattak egységet és erőt. Bevallom, Hódmezővásárhely után picit megijedtünk, de aztán hoztátok a formátokat szerencsére.

Köszönöm kedves megboldogult barátomnak, Arthur Finkelsteinnek, és tanítványának, Árpinak, hogy olyan mesteri szintre fejlesztették a leggusztustalanabb emberi érzelmek pöcegödréből táplálkozó kampányolás művészetét. Igazad volt, Artúr: a gyűlölet és a félelem tényleg erősebb, mint a szeretet! Biztosan kedvedet leled most a látványban, ha felpillantasz a pokolból!

Köszönöm neked is, Tóni barátom, hogy jó pénzt csináltál a szír bűnözők letelepítéséből, miközben teleszórtad az országot a migráncsokkal riogató plakátokkal. Bődületes volt! Bocsi, hogy a kispadra ültettünk az utóbbi időben, mostantól újra fontos posztra helyez majd a párt!

Köszönöm neked, Lőrinc, hogy olyan jó stróman voltál, nélküled soha nem sikerült volna felvásárolnom a fél országot. Új értelmet adtál annak a kifejezésnek, hogy közbeszerzés! És persze Polt Peti nélkül nem tudtuk volna eltusolni az ügyeidet, az idióta vejemről nem is beszélve.

Köszönettel tartozom Matolcsy Gyurinak is, akinek unortodox módszerei nélkül soha nem sikerült volna megfosztani annyi közpénzt a közpénz jellegétől. Szépszemű Mariskám, neked is hálás vagyok, amiért összehoztad a halszagú kampányt, és neked, Zsoltim, amiért soha nem voltál rest kurvaanyázni a védelmemben. Buzgó nyelvcsapásaid mindig megnyugtató melegséggel töltötték el ánuszomat!

De leginkább köszönettel tartozom nektek, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, egyszerű állampolgároknak, amiért engedtétek, hogy a zsigeri félelmeiteknél fogva rángassalak titeket úgy, ahogy nekem tetszik!

Köszönöm neked, te vállalkozó, aki szó nélkül befizetted a kenőpénzt az EU-s pályázatért cserébe! Köszönöm neked, köztisztviselő, hogy törvénytelenül is hagytad magad rávenni, hogy kampányolj a Fidesznek! Köszönöm neked, újságíró, hogy hagytad magad propagandistává silányítani! Köszönöm a keresztény egyházak azon vezetőinek, akik támogatták a gyűlöletkampányunkat! Köszönöm neked, tanár, színész, zenész, tudós, sportoló, rendőr, orvos - hogy befogtad a szádat és nem szóltál semmit, amikor magad körül jogtalanságot tapasztaltál! Köszönöm minden olyan állampolgárnak, aki csendben tűrte, hogy banánköztársasággá aljasuljon a hazája, és még szavazni sem ment el!

Nélkületek soha nem sikerült volna!

pendulum.blog.hu/2018/04/08/ovbeszed

tegnaptuska 2018.04.09. 08:36:46

Jó reggelt! Berni miniszterelnök lett? Schmidt Mária fiacskája nyert egyéniben?

margr 2018.04.09. 10:15:35

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

LMP mentegető baromság. Orbán egyetlen embernek fog köszönetet mondani és az Szél Bernadett.

Itt a valóság:
444.hu/2018/04/09/kocsis-mateet-leszamitva-minden-budapesti-keruletet-megnyerhetett-volna-az-ellenzek-ha-visszalep-az-lmp

Ha az LMP koordinál, nincs kétharmad. Ha össze is fogtak volna, akkor még Fidesz győzelem se lett volna. Ez a lényeg, minden más csak szerecsenmosdatás.

Az LMP-nek fontosabb volt Gyurcsányt lerészegezni, mint Orbánt leváltani.

Szélnek annyi gerince sincs, hogy ezek után legalább lemondjon mint Hadházy.
Oda jutottunk, hogy az egyetlen becsületes LMP-s egy Fideszes.

Gerinctelen, mocsok, hazaáruló kamupárt. Ez az LMP nem más.

margr 2018.04.09. 10:20:57

"Nem számítottunk ilyen arányú győzelemre – mondta a Fidesz-frakció szóvivője, Halász János hétfő reggel az M1-en. Hozzátette, a közel 70 százalékos részvételnél elért kétharmados győzelem nagyon nagy legitimációt jelent a kormánynak.
Ezért Halász János megerősítette, hogy a kétharmados többség birtokában a Stop Soros törvénycsomagot az elsők között fogadhatják el. Az Országgyűlés várhatóan április végén ülhet össze leghamarabb, ez a kérdés pedig már májusban sorra kerülhet – fűzte hozzá."

EZ IS AZ LMP BŰNE!!!

Mint ahogy mától minden amit a Fidesz az LMP által összehozott kétharmad birtokában megtesz!

margr 2018.04.09. 10:57:29

444.hu/2018/04/09/100-ezer-fovel-tobben-szavaztak-a-fidesz-ellen-mint-a-fideszre

100 ezer fővel többen szavaztak a Fidesz ellen, mint a Fideszre

"A jelenlegi rendelkezésre álló eredmények szerint 2 559 192 voksot kapott a Fidesz az országos listán, ami azt jelent, hogy bárhogy is sikerült az elmúlt 4 év, Orbán pártja majd negyedmillió fővel növelni tudta a bázisát.
Az ellenzéki pártokra összesen 2 614 176 szavazat érkezett, igaz ebbe beleszámoltuk a parlamentbe be nem jutó pártok, a Momentum, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és az Együtt voksait is.
Ha ehhez hozzávesszük a temérdek, korábban ismeretlen, országos listát állító mikropárt, valamint a Munkáspárt és a MIÉP szavazatait, akkor az jön ki, hogy
2 687 383 ember szavazott listán a Fidesz ellen.
Az már a győztest nagy arányban kompenzáló magyar választási rendszernek köszönhető, hogy egy ilyen eredmény kétharmaddal juttatja parlamentbe a Fidesz-KDNP-t."

VAGYIS SIMÁN VERHETŐ LETT VOLNA A FIDESZ, HA ÖSSZEFOG AZ ELLENZÉK!

ROHAD MOCSOK HAZAÁRULÓK VAGYOK LMP!

És ezek után beültök majd a parlamentbe mintha mi se történt volna és csendben asszisztáltok a diktatúra építéséhez.

Most miért nincs új ész osztó poszt hazaaárulókáim? Mi ez a nagy kussolás?

_atpijkamo_ 2018.04.09. 13:02:57

@margr: A csúti geci győzelmét a gyűlölködésre vevő választók hozták el. A geci választási csalásait is figyelembevéve az ellenzék semmilyen akrobatamutatvánnyal nem tudott volna győzni. Nem tudom, hogy örüljek, hogy hazám fele népessége gyűlölködő, vagy sírjak, hogy a másik fele az.

A kétharmadot az LMP és/vagy a Jobbik és/vagy a Kétfarkú és/vagy a maszop és/vagy a déká adta a geci kezébe.

Akik visszaléptek, pl. Együtt, azok gyengültek. Akik nem, azok megerősödtek.

_atpijkamo_ 2018.04.09. 13:11:04

Hogy az ellenzékből ki adott hozzá a kétharmadhoz? Mindenki. Az emeszpének rég meg kellett volna szűnnie, a déká sose kellett volna, hogy létrejöjjön. A Jobbik és az LMP nem együttmúködött... Stb. Szóval az LMP is erősen sáros, de nem az első helyen.

stibbi 2018.04.09. 14:30:42

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:

Azért ezen gondolkozzál még kicsit, mert Hadházy közben kiborította a bilit:

index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/09/hadhazy_tudok_olyan_esetekrol_amikor_penzt_kinalt_a_fidesz_ellenzekinek/

Az LMP konkrétan elárulta a demokráciát. Tök mindegy mennyi mocsokságot csinált az MSZP vagy Gyurcsány vagy akárki, ahhoz egyik sem ér fel amit az LMP ebben a helyzetben művelt.

Persze ezeket eddig is sejtettük, most már tudjuk is. Szél Bernadett persze nem mond le, ő be fog ülni szépen a parlamentbe és eljátsza a rá osztott szerepet Orbán komédiájában, aztán felveszi érte a jussát és röhög magában.

stibbi 2018.04.09. 14:34:28

index.hu/gazdasag/2018/04/09/meszaros_reszvenyek/

Szél Berninek adjanak Mészáros Lőrinc Érdemrendet!

Jó érzés LMP-sek?

Büszkék vagytok az új világra amit teremtettetek?

Ja persze, ti tovább fogtok "küzdeni". Az lesz ám a küzdelem. Bernike megint kergetőzni fog Német Sziszivel a parlament folyósoin mint az oviban?

stibbi 2018.04.09. 16:05:58

444.hu/2018/04/09/hadhazy-schiffer-fenyegette-a-visszalepoket-schiffer-szemszedett-hazugsag

Schiffer szint "Szemenszedett hazugság", de azért kiderül, hogy "Sallai viszont valóban kért szakvéleményt a témában egy, a Schiffer-irodában dolgozó ügyvédtől."

Vagyis igaz.

"Sallai, aki Schiffert a "cimborájának" nevezte, akivel heti rendszerességgel szokott beszélgetni a párt ügyeiről, a 444 kérdésére indulatosan szögezte le, hogy Schiffer soha senkit nem buzdított peres eljárásra. Azt állítja, hogy ő maga sem fenyegetett senkit ilyesmivel, pusztán figyelmeztette az érintetteket a veszélyre."

Ilyen más lehet a politika srácok?

Végülis Don Corleone se fenyegetett senkit amikor levágott lófejet tett az ágyába, csak "figyelmeztette az érintetteket a veszélyre"

Gusztustalan, undorító bagázs vagytok rohadt szemét LMP!
Sejtettem, hogy hazudtok, de ezt azért nem gondoltam volna.

Nem gondoltam, hogy valaha ilyet mondok, de undorítóbbak vagytok mint a Fidesz.
Hozzátok képest Gyurcsány egy grál lovag. Ő legalább nem hazudja magát másnak mint ami.

Ti meg a nagy erkölcsösségetek, közben egymást zsaroljátok, fenyegetitek mint valami maffia klánban, a vége meg az, hogy kétharmadot dobtok a Fidesznek.

Rohadt mocsok hazaárulók!

stibbi 2018.04.09. 18:24:27

Mi ez a nagy csend? Kiégett az izzó a reflektorban? Vagy csak Tiborcz most cseréli ledesre hálája jeléül? Milyen hazaárulást terveztek mára?
Letettétek már a hűségesküt Orbánnak?

n_dy 2018.04.10. 22:21:47

aljasak vagytok, mint mindig ...
tömegével olvastam az ellenzék olyan szavait, hogy a mostani kormány és a vállalkozók is börtönbe kerülnek és teljes vagyonukat elkobozzák ...
gondolom, ti szennyládák, evvel nem találkoztatok ...

_atpijkamo_ 2018.04.13. 16:24:13

@n_dy: "a mostani kormány és a vállalkozók is börtönbe kerülnek és teljes vagyonukat elkobozzák"

Ezek nem vállalkozók, hanem közpénzt, állami költségvetési pénzt ellopó tolvajok. A vállalkozó a saját pénzét kockáztatja, és becsületesen szerez profitot.

Sajnos ezek a polituksbűnözők és strómanjaik csak egy jogállamban mennek börtönbe, a fideSSmaffia választási győzelmével most újabb 4 évig még biztonságban vannak.

Wagner úr! 2018.05.01. 20:49:53

@maxval bircaman szeredőci szürke proletár: - téged kéne távol tartani a levegőtől, te fideszes birka... kb. 5 percre!

maxval bircaman szeredőci szürke proletár · http://www.bircahang.org 2018.05.02. 06:31:00

@Wagner úr!:

Hatalmatoknak vége lassan, törődj bele, már nem fogtok gágogni a népnek, mert mocskos pofátok be lesz reteszelve, ha próbálkoztok...

2019.01.30. 04:48:34

@Peter Götz: "Leváltom! Addig könnyű, de kit teszek a helyére"? Grósz vaprósz, Miskolci Rádióban! Jó Vona lopni nekem is, kaliberű, nagypofájú önjelölt senki, és szarházy, had, mekkMesterházy efftárs/pógártársat?
Magyarország az, az ország, ahol a hülyék aktívak, a súlyosan szellemi fogyatékosok ezzel szemben hiper aktívak. Ahol a gondolkodás a cselekvés ellentéte és kizárólag azt szolgálja, hogy ne kelljen semmit se csinálni. Ahol az észérvek ab ovo a szerepvállalás ellen szólnak. Az egyetlen jövedelmezőnek tartott magatartás a kivárás, a sunnyogás, a sumákolás, a hárítás, a „fogjuk meg és vigyétek”. Az a meggyőződés, hogy itt semmit sem lehet csinálni, A legjobb megvárni, amikor a cérna magától elszakad, amikor az agyakra sötétség borul, és mindenki kap a pofájára, aki csak szembe jön. Ezt nevezik a magyarok forradalomnak, amiről maximum ötven évvel utána derül ki, hogy mi a bánatos franc volt a célja, már ha volt egyáltalán, vagy egyáltalán egy célja volt és nem vagy száz.

MDF, amit nem tudott! „Az intelligenciát, mint a modern kapitalizmus modern rétegét, teljes egészében éppen individualizmusa, a fegyelemre, és a szervezettségre való képtelensége jellemzi!” Lenin 1904!
„Az értelmiség olyan, mint a trágya, undorító, bűzös, de szükséges a többlet termelés, eléréséhez!” Leninnek tulajdonított mondás!
süti beállítások módosítása